Skip to content

FrieslandCampina moet zuiniger worden van kredietbeoordelaar

Zuivelbedrijf FrieslandCampina moet de komende jaren een strakke financiële discipline handhaven.

Foto: Bert Jansen - Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Zuivelbedrijf FrieslandCampina moet de komende jaren een strakke financiële discipline handhaven. De uitbetaling aan de leden moet daarbij worden gematigd.

Dit stelt kredietbeoordelaar Fitch in een recente rapportage over FrieslandCampina.

Probleem voor FrieslandCampina (en andere zuivelbedrijven) is volgens Fitch dat er een felle concurrentiestrijd woedt in de zuivelmarkt, dat marges onder druk staan en dat prijzen heftig schommelen. Dat maakt het ondernemingsklimaat moeilijk. Daarbij heeft FrieslandCampina de winsten op de voor haar belangrijke Chinese markt fors zien teruglopen. Het bedrijf werkt wel aan herstel, door sterker in te zetten op premium-soorten van haar kindervoeding, maar een tekort aan lactoferrine speelt het bedrijf parten. Op andere markten boekt FrieslandCampina wisselende resultaten. Zo heeft het bedrijf ook moeite om de betere zuivel-eiwitprijzen door te berekenen aan de afnemers.

Hoeveelheid eigen middelen vergroten

Door de sterk teruggelopen inkomsten en de toch hoge kosten/uitgaven, heeft het bedrijf een te groot aantal financiële verplichtingen ten opzichte van de eigen middelen. Cruciaal is volgens de kredietbeoordelaar dat deze verhouding weer meer in balans komt. FrieslandCampina heeft in 2019 al diverse inspanningen verricht om de hoeveelheid eigen middelen te vergroten (bijvoorbeeld de verkoop van Creamy Creation en CSK), maar Fitch verwacht dat FrieslandCampina ook volgend jaar nog doorgaat met het verhogen van het vermogen. Lukt dit niet, en worden de betalingen aan de leden niet beter in de hand gehouden, dan wordt de kredietstatus van FrieslandCampina (nu BBB+) verlaagd. Gevolg daarvan zal zijn dat lenen duurder wordt voor FrieslandCampina.

Snel delen

Afbeelding
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin