Skip to content

Gedoe over benamingen van vervangers, nu vis aan de beurt

De Commissie Visserij vindt dat er betere etiketinformatie moet komen voor visproducten.

Updated on:
Business
Nieuws
Afbeelding

Net als bij vlees wordt op visvervangers veelal verwezen naar de soort vis die nagebootst wordt: plantaardige zalmfilet of plantaardige tonijn. Foto: Canva

De Commissie Visserij, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visserijwet- en regelgeving, wil het gebruik van vistermen op visvervangers aan banden leggen. De commissie stelt dat het de consument misleidt.

De Commissie Visserij vindt dat er betere etiketinformatie moet komen voor visproducten. Hieronder valt de vangstlocatie, ingrediënten en vismethode, maar ook moet het duidelijk zijn voor consumenten welke producten vis zijn en welke niet. De commissie roept de Europese Commissie op om ‘gebreken’ in de consumenteninformatie te identificeren. De Europese adviesorgaan is van mening dat in sommige Europese lidstaten er sprake is van misleiding door afbeeldingen en visserij-specifieke termen op de vervangers. Dat zorgt ervoor dat het voor consumenten niet duidelijk is wat echte vis is en wat niet. De Commissie Visserij doet daarom de oproep voor onderzoek naar deze misleidingen en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Afbeeldingen en vistermen

Net als bij vlees wordt op visvervangers veelal verwezen naar de soort vis die nagebootst wordt: plantaardige zalmfilet of plantaardige tonijn. Ook zijn op de verpakkingen vaak afbeeldingen van vissen te zien, de een duidelijker herkenbaar dan de ander.

European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish (CEP) hekelt het gebruikt van de vis op de verpakking van Vivera en de benaming zalmfilet. Ook Heüra kan rekenen op kritiek doordat zij adverteren met Omega 3-vetten in de vervanger, wat volgens CEP een duidelijk kenmerk is van vis. Zij roepen op dat de EU met regelgeving moet komen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat en consumenten voorzien worden van de juiste informatie.

Vlees- en zuivelbenamingen

Er is meer onenigheid over benamingen. Zo mogen sommige vleesvervangers wel vleesnamen dragen, zoals schnitzel of hamburger, maar andere zijn beschermd. Denk aan gehakt of tartaar. Bij zuivel zijn de regels strenger. Zuivelalternatieven mogen niet de naam ‘melk’ of ‘kaas’ dragen.

Lees ook: Gebruik termen vega, vegan en plant based vraagt om duidelijkheid

De Commissie Visserij is een adviesorgaan van het Europees Parlement. De commissie is verantwoordelijk voor het vormen van de positie van het EP in nieuwe wet- en regelgeving.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin