Skip to content

Krapte op net brengt duurzame doelen in gevaar

Foto: ANP -

Foto: ANP

De doelstellingen voor duurzame energie uit het Klimaatakkoord dreigen in gevaar te komen vanwege capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet.

Tientallen zon- en windenergieprojecten dreigen te stranden, omdat ze niet op tijd op het net kunnen worden aangesloten. Daarvoor waarschuwen Holland Solar, de Nederlandse WindEnergie Associatie en Energie Nederland.

Stroomgebruik van 250.000 huishoudens

Volgens de brancheorganisaties is ruim 700 megawatt aan duurzame energie in gevaar, wat neerkomt op het stroomgebruik van zo’n 250.000 huishoudens. Projecten raken hun overheidssubsidie kwijt als ze niet op tijd worden gerealiseerd. Maar het bouwen van een zonne- of windpark is geen optie als de stroom niet kan worden getransporteerd.

De Tweede Kamer houdt donderdag 28 november een ‘rondetafelgesprek’ over de problemen met onder meer wetenschappers, netbeheerders en brancheorganisaties.

Benutten van reservecapaciteit

Een van de manieren om de capaciteit op korte termijn te vergroten, is het benutten van de reservecapaciteit op het net om duurzame energie te transporteren. Zowel producenten van duurzame stroom als de netbeheerders manen minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om haast te maken met het wettelijk mogelijk maken van het gebruik van de ‘vluchtstrook’ van het net.

Wiebes liet eerder weten er positief tegenover te staan. Volgens de netbeheerders komt de leveringszekerheid niet in gevaar. Bij problemen kunnen netbeheerders de reservecapaciteit alsnog vrijmaken voor de levering aan klanten.

Brancheorganisaties: verleng subsidietermijnen

De branche pleit er verder voor om subsidietermijnen te verlengen en stelt voor zonne- en windprojecten die in de knel komen toch aan te sluiten. Desnoods kunnen ze op een lager vermogen draaien in afwachting van een beter stroomnet. De overheid zou de kosten daarvan moeten compenseren.

Lees ook: Kamer wil SDE+-regeling sneller open

Netbeheerders wijzen erop dat grote zonneparken veelal verrijzen op plekken in dunbevolkt gebied, waar het netwerk er nog niet op is toegerust. Op andere plaatsen is juist de snel groeiende elektriciteitsvraag van datacentra en industrie het probleem.

Snel delen

Afbeelding
ANP

Algemeen Nederlands Persbureau

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin