Skip to content

Leidingbreuk Lochem te wijten aan combinatie oorzaken

Updated on:
Bedrijven
Nieuws
Foto: ANP - Foto: Koen van Weel

Foto: ANP

De leidingbreuk vorig jaar november bij Lochem (Gelderland) was het gevolg van een combinatie van factoren. De breuk leidde tot problemen met afvalwater bij zuivelverwerker FrieslandCampina en massale vissterfte in rivier de Berkel.

De verbinding tussen twee buizen was niet optimaal aangelegd en in de loop van de tijd verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en bureau Witteveen en Bos. Eind vorige week is het rapport gepresenteerd.

De breuk zorgde voor problemen bij de afvoer van restwater van de FrieslandCampina-locaties in Lochem en Borculo. Honderden kubieke meters afvalwater, met melk en resten van schoonmaakmiddelen van de twee zuivelfabrieken spoelden de rivier de Berkel in.

De betrokken partijen, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en aannemersbedrijf Pannekoek GWW, willen herhaling te allen tijde voorkomen en hebben daarom direct maatregelen genomen. De waterinsecten- en vissoorten in de Berkel zijn hersteld, zo blijkt uit monitoring van het waterschap.

Afvalwater van FrieslandCampina

FrieslandCampina Lochem investeert op basis van de bevindingen in het rapport in een speciale afvalwaterbehandelingsinstallatie die de zuurgraad van het afvalwater structureel verlaagt. Dit vermindert ook het risico op verstopping in de leiding. Deze installatie zal volgend jaar worden gerealiseerd.

De drie partijen hebben direct na de leidingbreuk al maatregelen genomen om het restwatertransport veilig te hervatten en herhaling te voorkomen. Daarnaast nemen zij naar aanleiding van het TNO-rapport nog aanvullende maatregelen, zoals de afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Ontluchten leidingen

Bij het transport van afvalwater worden gassen geproduceerd en daarom moet de leiding regelmatig worden ontlucht. Door de samenstelling van het restwater van FrieslandCampina waren de automatische ontluchters in de loop van de tijd verstopt geraakt en was veilige ontluchting niet meer mogelijk. Hierdoor liep de druk op. Het waterschap heeft tijdens en direct na de leidingbreuk handmatige ontluchters geplaatst om de druk te kunnen verlagen. Op deze manier kan het ontluchten veilig en gecontroleerd gebeuren. Inmiddels zijn er permanente ontluchters geplaatst.

Het waterschap en FrieslandCampina onderzoeken ook in overleg met gemeenten en Omgevingsdienst Achterhoek (bevoegd gezag) of er een extra koppelleiding tussen de productielocatie van FrieslandCampina in Lochem/Borculo en Haarlo gelegd kan worden.

Snel delen

Afbeelding
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin