Louis Bolk Instituut: laat gangbaar naast biologisch los

16-11 | |
De groente- en fruitafdeling in een AH-supermarkt. Gangbaar product naast biologisch leggen is vaak nadelig voor biologisch product, concludeert het Louis Bolk Instituut. - Foto: Albert Heijn, Yasmin Hargreaves
De groente- en fruitafdeling in een AH-supermarkt. Gangbaar product naast biologisch leggen is vaak nadelig voor biologisch product, concludeert het Louis Bolk Instituut. - Foto: Albert Heijn, Yasmin Hargreaves

Als meer supermarkten gangbaar product wisselen voor biologisch, kan de afzet in Nederland snel groeien.

Supermarkten zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het aanjagen van biologische verkopen van onder meer groenten en fruit. Dat stelt het Louis Bolk Instituut in een onderzoek naar mogelijkheden om de afzet van biologische producten te stimuleren.

De keuze van consumenten beïnvloeden, is belangrijk. Zo schrijven de onderzoekers: “Zo maakt het veel uit of regulier product en biologisch naast elkaar worden aangeboden of dat biologisch de enige keus is.”

Fonds voor bestaande financieringen

Het Louis Bolk Instituut deed het onderzoek naar stimuleringsmogelijkheden van biologisch in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het rapport komt met een reeks aanbevelingen, waaronder automatische kwalificatie voor Skal-gecertificeerde bedrijven voor vergroeningseisen in het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook is voorgesteld een fonds op te stellen waarin bestaande leningen van teeltbedrijven worden opgenomen. Het inzetten van omschakelpremies wordt niet geadviseerd, omdat dit geen steun geeft op langere termijn en mogelijk marktverstorend werkt.

Kansen en bedreigingen teelt

De onderzoekers zien voor Nederlandse groente- en fruittelers kansen, maar zeker ook bedreigingen. De biologische glastuinbouw is een intensieve sector en kan door beleid van de biologische sector zelf of door internationale standaarden, onder druk komen staan. Daarnaast kan de biologische klant gaan inzien dat biologische glasgroente meer energie vraagt door een hogere productie per meter dan op gangbare bedrijven.

Bovendien wordt de internationale productie van groente en fruit gestimuleerd in landen, waardoor export mogelijk krapper wordt. Dan is de ontwikkeling van de afzet op de eigen markt des te belangrijker, stellen de onderzoekers in het rapport SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.

Verheul
Jeroen Verheul RedacteurBeheer