Maersk verwacht ook in tweede kwartaal hoge vrachtprijzen

26-04 | |
Containerschip van Maersk in de haven van Rotterdam. - Foto: ANP
Containerschip van Maersk in de haven van Rotterdam. - Foto: ANP

Containervervoerder Maersk gaat ervan uit dat de huidige marktsituatie in het wereldwijde vervoer over zee in ieder geval in het tweede kwartaal nog aanhoudt.

Het wereldwijde vervoer van containers is al sinds eind 2020 verstoord. Na de coronapandemie trok ineens de vraag weer sterk aan en ontstond krapte op de containermarkt, die de prijzen heeft opgejaagd.

Begin dit jaar leek de situatie juist weer wat te stabiliseren, totdat Rusland Oekraïne binnenviel. Daarnaast geldt in Shanghai een strenge lockdown vanwege Covid-19, die ook zijn weerslag heeft op de haven van Shanghai; ’s werelds grootste haven.

Vrachtprijzen 71% gestegen

Maersk stelt zijn winstverwachtingen voor 2022 nu naar boven toe bij. Het bedrijf zag in het eerste kwartaal onverwacht goede resultaten, als gevolg van de uitzonderlijke situatie voor de zee-divisie. Het bedrijf laat weten dat dit heeft geleid tot een 7% daling van verscheepte volumes, maar een toename van 71% in vrachtprijzen.

Het bedrijf laat weten dit jaar in te blijven zetten op het vergroten van de capaciteit op zee, om knelpunten te verhelpen. De uitzonderlijke situatie heeft geleid tot recordgroei en -winsten voor Maersk, maar ook tot grote verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens. Maersk verwacht dat die situatie in het tweede kwartaal aanhoudt, maar gaat er in zijn winstprognoses wel vanuit dat de markt daarna zal normaliseren, in de tweede helft van dit jaar.

Minder vraag naar containervervoer

Het bedrijf ging er eerder vanuit dat de vraag naar containers dit jaar met zo’n 2 tot 4% zou groeien. Die verwachting wordt nu bijgesteld naar een plus of min van 1%. Maersk verwachtte eerder nog dat dit jaar inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill zo’n $ 24 miljard (een ruime € 22 miljard) zouden bedragen, maar stelt die verwachting nu bij naar $ 30 miljard.

De problemen met het containervervoer raken ook de wereldvoedselhandel. Met containers over zee worden voedingsmiddelen over de hele wereld geëxporteerd.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer