Skip to content

‘Masterplan’ eiwittransitie krijgt geen subsidie uit Groeifonds

Het project EPPIC krijgt niet de aangevraagde subsidie van € 96 miljoen uit het Nationaal Groeifonds.

Eiwittransitie Groeifonds

EPPIC focust zich op het vergroten van het landbouwareaal voor plantaardige eiwitten, zoals sojabonen, erwten en veldbonen. Foto: Hans Prinsen

Het project EPPIC (Economically-Powered Protein Transition through Innovation in Chains) krijgt niet de aangevraagde subsidie van € 96 miljoen uit het Nationaal Groeifonds.

Dat maakt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend. De commissie Nationaal Groeifonds heeft het advies gegeven om geen middelen toe te kennen aan het voorstel EPPIC.

Commissie: verlagen van soja-import geen doel op zich

Het is volgens de commissie niet duidelijk wat dit voorstel gaat bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen in Nederland. “Het voorstel voorziet grote economische effecten, maar gaat niet in op hoe het verdienvermogen wordt versterkt ten opzichte van het nulscenario”, schrijft de commissie in het rapport van de beoordelingsronde. “De commissie vindt het verlagen van soja-import voor het Nationaal Groeifonds geen doel op zich. Daarnaast vraagt de commissie zich af of de afhankelijkheid van soja-import van bepaalde landen niet kan worden gemitigeerd door uit meerdere landen soja te importeren.”

Meer plantaardige eiwitten uit Nederland

Het voorstel is afkomstig van Wageningen University & Research, het ministerie van LNV, ZLTO, Larive International en Next Food Collective. Het project heeft ook nog 87 betrokken partners, waaronder Agrifirm, FrieslandCampina, Van Drie Group, Unilever, ForFarmers, Vivera, Enough en Cosun. In het voorstel staat beschreven hoe de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten versneld kan worden.

De initiatiefnemers stellen dat het grootste deel van de plantaardige eiwitten afkomstig is uit het buitenland. EPPIC focust zich op het vergroten van het landbouwareaal voor plantaardige eiwitten, zoals sojabonen, erwten en veldbonen. Zij stelt dat Nederland nu te afhankelijk is van het buitenland voor de voorziening in plantaardige eiwitten. De afzet moet vergroot worden door consumenten bekend te maken met plantaardige eiwitten, bijvoorbeeld door vleesvervangers op basis van peulvruchten als tussenstap naar minder bewerkte voedingsmiddelen.

‘Geringe slagingskans’

Dat laatste wordt in twijfel getrokken door de commissie. In de analyse van het Centraal Planbureau (CPB) valt te lezen dat het plan een ‘geringe slagingskans’ heeft voor het veranderen van de consumentenvoorkeuren, omdat het voorstel niet duidelijk is over hoe dat bereikt gaat worden en het volgens het CPB op dit moment nog ontbreekt aan flankerend beleid, zoals belasting op dierlijke eiwitten. Daarnaast stelt het CPB dat de sterke afhankelijkheid van plantaardige eiwitten uit het buitenland ondervangen kan worden door uit meer verschillende landen te importeren.

€ 4 miljard toegekend

In totaal trekt het kabinet € 4 miljard uit voor achttien Nationaal Groeifonds-projecten. Een van de projecten richt zich op het versnellen van de omslag naar regeneratieve landbouw. Dit project, Re-GE -NL, krijgt een voorwaardelijke subsidie van € 129 miljoen.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin