Nestlé en Vreugdenhil investeren € 50 miljoen in CO2-reductie

01-12-2022 | |
Nestlé en Vreugdenhil investeren € 50 miljoen in CO2-reductie
Een aantal melkveehouders hebben in de afgelopen maanden met onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Foto: Hans Prinsen

Nestlé en Vreugdenhil investeren komende jaren gezamenlijk ruim € 50 miljoen om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen op melkveebedrijven van leveranciers te hebben gehalveerd.

Zeventien melkveehouders hebben in de afgelopen maanden met onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods worden in dit project, dat de naam Low carbon farming heeft gekregen, ondersteund door wetenschappers van de Wageningen UR. Het project wordt stap voor stap uitgebreid onder nog eens 250 melkveehouders richting 2030.

Ambities Vreugdenhil

Vreugdenhil heeft de ambitie om CO2-neutraal te werken in 2050. De onderneming geeft aan dat steeds meer melkveehouders zich inzetten om de natuur te beschermen en herstellen. Zo nam in 2021 bijna 70% van de melkleveranciers extra maatregelen als weidevogel- en slootkantenbeheer om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Ruim 94% van de melkveehouders doet mee aan het duurzaamheidsprogramma.

Broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch verminderen

Ook Nestlé wil in 2050 uitkomen op nette-nul emissie van broeikasgassen. Netto-nul betekent volgens Nestlé dat het bedrijf zijn broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en de resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen.

Willem Veldman


Beheer