Nieuw platform voor samenwerking in plantaardige eiwitten

10-11 | |
Wageningen University is een van de partijen die deel uitmaken van een nieuw internationaal platform rond plantaardige voedingsproducten. - Foto: ANP
Wageningen University is een van de partijen die deel uitmaken van een nieuw internationaal platform rond plantaardige voedingsproducten. - Foto: ANP

Een nieuw internationaal samenwerkingsplatform voor plantaardig voedsel is onlangs in het leven geroepen. Voor onderzoek binnen het platform komt € 27 miljoen beschikbaar.

De Deense Novo Nordisk Foundation trekt het bedrag hiervoor in de komende vijf jaar uit. In het platform werken Wageningen University & Research, de Deense universiteiten Aarhus University, de Technische Universiteit van Denemarken, de Universiteit van Kopenhagen en het Food & Bio Cluster Denmark samen. Deze laatste partij vertegenwoordigt bedrijven en andere organisaties in de voedsel- en biogrondstoffensector in Denemarken.

Het platform moet dienen als een ‘hub’ voor onderzoekers en bedrijven. Hierin kunnen zij informatie met elkaar delen en samen werken aan het ontwikkelen van plantaardige voedselproducten, zonder het doel patenten uit de onderzoeksresultaten te halen.

Kennis toegankelijk maken

Doel is dan ook ‘open innovatie’, waardoor de kennis die beschikbaar komt uit het platform, toegankelijk is voor iedereen. Zo moeten de ontwikkeling van nieuwe plantaardige producten en de samenwerking tussen verschillende sectoren versneld en gestimuleerd worden.

“Deze taak is te complex voor een enkele onderzoeksgroep of bedrijf om alleen op te lossen”, aldus Marie Louise Conradsen van de Universiteit van Aarhus, waar het platform zich vestigt. “In Plant2Food willen we de waardeketen kraken, zodat zowel onderzoekers als bedrijven informatie kunnen halen uit onverwachte bronnen en zo oplossingen kunnen creëren die er anders niet zouden komen.”

Concreet richt het platform zich op de basiskennis over de eigenschappen van gewassen en hoe deze zijn toe te passen in voedingsproducten. Deze kennis kunnen partijen verder in de keten dan gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen.

Subsidieaanvraag binnen platform

De Novo Nordisk Foundation is een particuliere financier van wetenschappelijk onderzoek in Denemarken met filantropische doelstellingen. Onderzoekers van de partneruniversiteiten, maar ook van andere universiteiten die zich willen aansluiten, kunnen subsidies aanvragen voor onderzoek binnen het platform. Industriële partners kunnen ook deelnemen, maar zij kunnen geen onderzoeksfinanciering aanvragen.

Kloosterman


Beheer