Oeso: landbouwbeleid landen nadelig voor consumenten

Landbouwbeleid waarin binnenlandse prijzen boven de internationale niveaus worden gehouden, schaadt consumenten, vermindert het concurrentievermogen van de voedingsindustrie en vergroot de inkomenskloof tussen kleine en grote boerenbedrijven. De helft van de rechtstreekse steun aan boeren bestaat uit dit hoger houden van binnenlandse prijzen.

Dat schrijft de Oeso naar aanleiding van het jaarlijkse monitorings- en evaluatierapport van het landbouwbeleid. De Oeso onderzocht hiervoor het beleid in 54 landen. De 54 landen besteedden € 542 miljard per jaar aan agrarische steun.

Volgens de organisatie belastten zes landen, waaronder Argentinië en India, boeren met € 78 miljard per jaar door de prijzen kunstmatig te drukken. Dit beleid zorgt ook voor marktverstoringen, aldus de Oeso.

Minder marktverstoring

De Oeso pleit voor landbouwsteun waarbij de markt minder verstoord wordt en die de landbouw aanspoort duurzamer te worden.

“Wereldwijd blijft meer dan één op de negen dollar aan bruto-inkomsten van boeren voortvloeien uit overheidsbeleid. In sommige landen is het één op de twee dollar”, zegt Ken Ash, directeur handel en landbouw bij de Oeso. “Overheden moeten investeren in goed functionerende voedselsystemen, maar de meeste huidige steun aan de landbouw is niet nuttig of zelfs schadelijk. Aangezien landen worstelen met overvolle budgetten van Covid-19, is dit een moment om de verstorende landbouwsteun te verminderen en de inspanningen en beperkte middelen te heroriënteren op het bereiken van betere resultaten voor de landbouw en de samenleving in het algemeen.”

Handelsbeperkingen

De Oeso schrijft in zijn rapport dat de meeste landen ten tijde van de coronacrisis erop gericht zijn de handel in stand te houden. Sommige landen hebben echter tijdelijke handelsbeperkingen opgelegd die het aanbod op zowel de korte als de lange termijn kunnen ondermijnen.

De Oeso is een samenwerkingsverband van 36 landen dat zich bezighoudt met de impact en ontwikkeling van beleid op het gebied van sociaal-economisch welzijn.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.