PlanetProof vraagt input voor herziening

09-02 | |
Foto: Ellen Brussee
Foto: Ellen Brussee

Verwerkers, handelaren, retailers en anderen kunnen voor 5 maart 2021 bij Stichting Milieukeur (SMK) nieuwe ontwikkelingen en verbeterpunten melden voor de herziening van On the way to PlanetProof bewerkte en verwerkte producten. Dat meldt SMK.

Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe maatregel moeten voldoende onderbouwd zijn met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek.

Certificatieschema wordt herzien

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Bewerkte en Verwerkte Producten wordt herzien. In dit schema zijn criteria opgenomen voor bewerkers en verwerkers van voedselproducten. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven.

Onderwerpen die op de herzieningslijst staan zijn: actualisatie van de bestaande eisen voor verwerkers, herzien van de verpakkingseisen voor kunststof en onderzoeken van mogelijk nieuwe eisen voor andere typen verpakkingen, en het ontwikkelen van specifieke eisen voor zuivelverwerkers.

De Colleges van Deskundigen agro/food Plantaardig en Dierlijk behandelen de inbreng en besluiten of die worden meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit voorjaar besproken in een openbare hoorzitting. Halverwege dit jaar worden de nieuwe criteria vastgesteld en gepubliceerd.

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur
Meer overBeheer