Doorgaan naar artikel

Projectleider overgang KDS naar NVWA stapt op

Theo van Iperen, de projectleider die de overgang van de Kwaliteitskeuring dierlijke Sector (KDS) naar de NVWA moest begeleiden, heeft zijn opdracht teruggegeven.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Theo van Iperen is negen maanden geleden aangesteld als projectleider voor de integratie van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) binnen NVWA. - Foto: Misset

Theo van Iperen is negen maanden geleden aangesteld als projectleider voor de integratie van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) binnen NVWA. - Foto: Misset

Theo van Iperen, de projectleider die de overgang van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moest begeleiden, heeft zijn opdracht teruggegeven. Minister Piet Adema vindt desondanks dat de overheveling van KDS moet doorgaan (zie kader).

Van Iperen zegt onvoldoende gehoor te hebben gekregen voor zijn analyse. Hij stelt dat de Tweede Kamer in de afgelopen weken niet goed is geïnformeerd over “de te verwachten personele en financiële effecten van een mogelijke overgang van KDS”. Van Iperen is negen maanden geleden aangesteld als projectleider.

“Ik heb mijn bevindingen de afgelopen weken gedeeld met de top van NVWA en LNV, maar deze zijn terzijde gelegd, waardoor in mijn optiek de Kamer niet volledig en juist is geïnformeerd”, aldus Van Iperen in een brief die Food&Agribusiness heeft ingezien. Hij zegt dat hij met zijn zorgen naar buiten mag treden op grond van de klokkenluidersregeling.

Impactanalyse integratie KDS binnen NVWA

De Tweede Kamer kreeg afgelopen week een brief van minister Piet Adema met een impactanalyse over de integratie van KDS binnen NVWA. In het KPMG-rapport dat de Kamer heeft gekregen, staat dat de kosten die op het bedrijfsleven worden verhaald, kunnen stijgen tot € 6,3 miljoen tot € 10 miljoen. Van Iperen heeft becijferd dat die schatting te laag is. Hij komt uit op een kostenpost voor het bedrijfsleven van € 8,5 miljoen tot € 15,3 miljoen.

De extra kosten hebben te maken met de regeling dat reistijd als werktijd kan worden beschouwd. En de salarisschaal binnen NVWA loopt verder uit dan bij KDS. Bovendien is de inschatting van het aantal benodigde teamleiders te laag, volgens Van Iperen.

Van Iperen zegt dat het hem er niet om gaat welk besluit genomen wordt, maar wel dat dit op basis van de juiste informatie gebeurt. Ook zegt de projectleider dat het hem als adviseur met bijna 30 jaar praktijkervaring opvalt dat het in dit dossier lijkt te ontbreken aan blijvende reflectie op waar we mee bezig zijn, of dat echt praktisch en betekenisvol is en of de kosten en baten nog met elkaar in verhouding staan. Hij weet niet of dit symptomatisch is voor de overheid, maar ‘dit maakt mij wel heel onrustig en baart mij zorgen’.

Lees ook: Adema zet nieuwe NVWA-tarieven door: bedrijfsleven betaalt € 30 miljoen meer

Extra kosten bovenop meerkosten

KDS-directeur Ben Dellaert schrijft in een brief aan het ministerie eveneens dat in de impactanalyse volgens hem nogal wat hiaten zitten. Zo vindt hij de aanname dat NVWA’ers wel reistijd als werktijd mogen rekenen en KDS’ers niet erg twijfelachtig. Als voor de KDS-assistenten dezelfde voorwaarden gelden, zal dit 35 tot 50 fte extra kosten, vanwege minder productiviteit.

“Met de reguliere uitstroom en een maximale opleidingscapaciteit van veertig medewerkers in circa veertien maanden zal het dus vele jaren duren om de capaciteit op niveau te krijgen. Bovendien zou dit jaarlijks nog eens structureel € 3 miljoen tot € 5 miljoen extra kosten, bovenop de nu berekende meerkosten van € 6,3 miljoen tot € 10 miljoen”, aldus de KDS-directeur. Hij maakt zich niet alleen zorgen over de hogere kosten, maar ook over de continuïteit van de dienstverlening.

Medeauteur: Mariska Vermaas

Lees ook: Adema: sector neemt te weinig verantwoordelijkheid bij dierenwelzijn

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin