Steeds meer transparantie bij beursbedrijven over klimaat

23-12-2022 | |
beursbedrijven klimaat
Hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Zaandam. Ahold Delhaize geeft op een duidelijke manier inzicht in de duurzaamheidsprestaties. Foto: ANP

De transparantie over klimaat is sinds 2018 flink toegenomen.

Ook bij foodbedrijven in de AEX: bij Unilever, DSM, Ahold Delhaize en Heineken wordt er steeds meer en beter gerapporteerd over risico’s. Dat blijkt uit een analyse van jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven door de Rijksuniversiteit Groningen en accountantsbureau PwC.

Meer aandacht voor klimaat in de strategie

Hieruit blijkt dat de bedrijven meer aandacht schenken aan klimaat in de strategie en risicoparagraaf van de onderneming. Toch ontbreekt er vaak nog een doorvertaling naar langetermijndoelstellingen en concrete acties, bijvoorbeeld: het aanpassen van productieprocessen of investeringen. Daarnaast valt het de onderzoekers op dat er nauwelijks financiële effecten van de klimaatverandering terug te zien zijn in de verslagen.

Foodbedrijven goed gewaardeerd

De rapportages van voedingsbedrijven worden goed gewaardeerd in het onderzoek. Unilever geeft een goede indicatie van risico’s in verschillende scenarioanalyses en geven hiermee goed inzicht voor investeerders en andere belanghebbenden. Ook Ahold Delhaize geeft op een duidelijke manier inzicht in de duurzaamheidsprestaties.

Moeilijk te vergelijken

De onderzoekers stellen vast dat het moeilijk is om informatie van bedrijven te vergelijken, omdat deze moeilijk te vinden zijn en structuren verschillen. Ze verwachten dat met de aankomende rapportage standaard: Corperate Sustainability Reporting Directive (CSRD) meer structuur zal aanbrengen in de rapportage.

CSRD

Er komt steeds meer behoefte over hoe de ondernemingen inspelen op de kansen en risico’s met betrekking tot klimaat om hun prestaties in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. Met de CSRD worden bedrijven verplicht te rapporteren over hun klimaatimpact en acties die hierop worden ondernomen. Dit geldt voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de toeleveringsketen. De gegevens moeten ook naar buiten gebracht worden, dit ontbreekt nu ook nog vaak blijkt uit het onderzoek. De invoering van de verplichte CSRD heeft er volgens de onderzoekers ‘ongetwijfeld’ toe geleid dat de mate waarin gerapporteerd wordt omhoog is geschoten.

Financiering krijgen

Het inzicht in de klimaatrisico’s wordt steeds belangrijker voor financiering. De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt dat banken de komende jaren een steeds groter risico gaan lopen, doordat bedrijven in een te langzaam tempo verduurzamen. Om financiering krijgen, vindt de bank dat de risico’s goed ingeprijsd moeten worden. Het is daarom ook steeds belangrijker voor bedrijven om te rapporteren over klimaat.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer