Strube: met patent veel sneller betere tarwe kweken

22-01 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het Duitse bedrijf Strube Research heeft een octrooi gekregen op een nieuwe veredelingstechniek bij tarwe.

De techniek maakt het mogelijk om een hybride tarwe te ontwikkelen die volledig vruchtbaar is. Hierdoor kunnen sneller betere tarwerassen worden gekweekt. Het octrooi is toegekend door het Europees Octrooibureau (EPA) in München aan Strube Research, een dochterbedrijf van het Duitse veredelingsbedrijf Strube.

Sneller nieuwe tarwerassen

Hybride veredeling wil zeggen dat door inteelt bepaalde gunstige eigenschappen in de ouderlijnen zijn vastgelegd. Door de vader- en de moederlijnen te kruisen ontstaan hybriden die dankzij het heterosis-effect veel beter produceren en sterker zijn dan de ouderlijnen. Volgens Strube draait het patent om het gebruik van drie essentiële kenmerken in combinatie met moleculaire merkers, die belangrijk zijn voor het creëren van volledig vruchtbare hybriden. Meestal produceren planten die voortkomen uit een hybride veredelingsprogramma zaden die niet verder vermeerderd kunnen worden.

Strube stelt dat dankzij de nieuwe techniek het veredelingsbedrijf veel sneller en nauwkeuriger geschikte hybride ouderlijnen kan creëren voor het ontwikkelen van nieuwe tarwerassen. “Bovendien maakt dit patent volledige vruchtbaarheid in de hybride mogelijk”, stelt moleculair veredelaar Andreas Benke van Strube Research. “Tot nu toe kon dit alleen in uitzonderlijke gevallen worden bereikt en vormde het een grote hindernis bij het opzetten van commerciële veredelingsprogramma’s voor tarwe. Patenten in de tarweveredeling zijn uiterst zeldzaam. Het patent van Strube Research is nu beschermd in de belangrijkste Europese landen.”

Opbrengstverhoging

Hybride veredeling is al langer gangbaar bij veel gewassen, zoals mais, rijst en suikerbieten. Bij deze gewassen zijn de laatste decennia spectaculaire opbrengstverhogingen gerealiseerd. Bij tarwe is dat minder het geval.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.