Tesco wil voedselverspilling bij de bron aanpakken

16-11 | |
Courgettes worden geoogst op een een akkerbouwbedrijf in in het zuidwesten van Engeland. Veel voedselverspilling zou al bij primaire producenten ontstaan. - Foto: ANP
Courgettes worden geoogst op een een akkerbouwbedrijf in in het zuidwesten van Engeland. Veel voedselverspilling zou al bij primaire producenten ontstaan. - Foto: ANP

In de strijd tegen voedselverspilling richten het World Wide Fund for Nature (WWF) en supermarkt Tesco hun pijlen op verliezen op de agrarische bedrijven.

Jaarlijks gaat in het Verenigd Koninkrijk bijna drie miljoen ton eetbare voeding, wat gelijk staat aan 6,9 miljard maaltijden, verloren bij de primaire producenten, stelt het WWF. Van de 33 tot 40% voeding die op de afvalberg belandt, zou ruim 15% al verloren gaan voordat het zelfs van de boerderij of tuinderij weg gaat.

Die afvalberg zou rond de 10% van de totale broeikasgasemissies van de landbouw in het VK vertegenwoordigen. “In een tijd waarin mensen de grootste moeite hebben om eten op tafel te zetten, is het onvoorstelbaar dat tonnen voedsel verloren gaan. Dit is een verborgen crisis waar nu snel een eind aan moet komen”, zegt Kate Norgrove, directeur campagnes bij het WWF.

Oproep tot verplichte rapportage voedselverspilling

Het WWF heeft samen met de grootste Britse supermarkt Tesco geprobeerd om de omvang van het op boerderijen en tuinderijen verloren gaande voedsel in kaart te brengen. Dat is bij een ruwe schatting gebleven, geven de initiatiefnemers toe. Norgrove: “Wij roepen de regering daarom op om een verplichte rapportage in te voeren zodat we de werkelijke schaal van het probleem kennen en ook gerichte maatregelen tot vermindering van die afvalberg kunnen nemen. Dat zou veel voordelen opleveren, van het versterken van onze voedselvoorziening tot helpen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.”

‘Helft voedselverspilling al voor de oogst ontstaan’

Het rapport erkent dat veel van voedselverspilling ‘buiten de controle van de agrariër liggen en te wijten zijn aan slechte systeempraktijken en beleid’. De helft van het verlies ontstaat al vóór de oogst, met name als voedsel op de velden blijft staan door besluiten elders in de keten – bijvoorbeeld door supermarkten – en ‘een onflexibel en gebroken voedingssysteem’.

“De boeren hebben steun en veranderingen nodig om in staat te zijn om die verliezen en de gevolgen ervan te beperken. De waarde van al het voedsel dat op de boerderij of tuinderij in dit land verloren gaat, schatten we op ruim € 2 miljard, geld dat potentieel naar de agrariërs kan gaan en hun inkomen met 20% zou kunnen verhogen.”

Leestip: Nederland in top-5 voedselverspillers in EU

Boeren zelf niet blij

De boeren zelf zijn niet blij met de uitspraken. Milieu-adviseur Aidan Gill van de National Farmers Union: “Boeren werken buitengewoon hard om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk verloren gaat op het niveau van de boerderij. Dat is ook gewoon logisch uit een businessoogpunt. Soms worden gewassen afgekeurd omdat ze niet aan de strikte specificaties van de supermarkten voldoen maar veel boeren en tuinders hebben daar andere markten voor gevonden, zoals voor vergisters om schone energie op te wekken.”

Gill zet ook grote vraagtekens bij de genoemde cijfers, die veel hoger zijn dan in een eerder onderzoek van de specifieke instelling voor afvalbestrijding Wrap. “Ik ben het dan ook eens met het verzoek om dit beter te kwantificeren. Dat al in 2024 voor elkaar krijgen, zoals WWF wil, is niet haalbaar gezien de grote druk waaronder de landbouw nu al moet werken.”

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer