De belangrijkste criteria voor de productie van voedingsmiddelen waren altijd goede kwaliteit, absoluut veilig en niet te duur. Daar is de laatste jaren een vierde criterium bijgekomen: voedingsmiddelen moeten duurzaam geproduceerd zijn. Duurzaamheid wil zeggen dat is voorzien in de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder dat toekomstige generaties tekort wordt gedaan. Veel ‘beslissers’ in de voedingsketen stellen dat een bedrijf alleen kan blijven bestaan als serieus invulling wordt gegeven aan duurzaamheid.

Food&Agribusiness richt zich in dit thema met name op:

Opmerkingen, vragen of tips?

Mail naar themaredacteur alieke.hilhorst@misset.com of via redactie@foodagribusiness.nl