Doorgaan naar artikel

Trage start stimulans biologische sector

Er zijn wel stappen in de biologische sector, maar deze zijn nog weinig concreet gerealiseerd. De start van Bio Alliance is weer een initiatief in de biologische sector.

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Image

Het areaal is nu 5,3% van het totale landbouwareaal, ver van de ambitie om 15% biologische landbouwareaal te realiseren. Foto: Canva

De potjes gereserveerd voor de groei van de biologische sector worden mondjesmaat ingezet. Eind januari werd met het starten van de Bio Alliance, een monsterverbond in de keten, voor het eerst sinds lange tijd een initiatief opgezet voor de biologische sector.

Alhoewel de eerste plannen met het geld voor de biologische sector bekend zijn, is er nog weinig concreet gerealiseerd. Een grote landelijke consumentencampagne ter promotie van biologische producten moet nog van start gaan. Kleine stappen zoals kleinere boerenbedrijven vrijstellen van de certificeringskosten van SKAL gaan in vanaf begin 2024. Voor de horeca is een project opgezet om het marktaandeel van biologisch bij horeca en catering te groeien. Momenteel is het marktaandeel nog maar 1% van de omzet. Grotere initiatieven, zoals een biologisch inkoopbeleid door de overheid, zijn in 2023 in de koelkast gezet.

Lees op Boerderij.nl: Geld Biologische Actieplan blijft op de plank

Start van Bio Alliance

In de Bio Alliance wil Adema dit jaar afspraken maken met de retail, foodservice en levensmiddelenindustrie over de groei in de biologische omzet. De biologische sector maakt nu hoge kosten in een kleine afzetmarkt. Groei in de afzet zorgt voor meer volume en een betere kostenefficiëntie. In dezelfde brief aan de Tweede Kamer over de Bio Alliance gaf Adema aan de biologische inkoop door de Rijksoverheid weer op te starten.

Lees op GFactueel.nl: Adema smeedt biologisch monsterverbond in keten

Biologisch grasland

Het areaal is nu 5,3% van het totale landbouwareaal, ver van de ambitie om 15% biologische landbouwareaal te realiseren. De biologische melkveehouderij geeft aan in de komende 5 tot 10 jaar te willen groeien van 500 naar 2500 melkveehouders. Grasland voor het voer van melkvee maakt bijna de helft het landbouwareaal uit. De groei van de biologische melkveehouderij brengt 15% biologische landbouwareaal binnen handbereik. Het ministerie van LNV ondersteunt een regiegroep opschaling biologische zuivel

Nederland wijkt af in stimulans biologische sector

In het stimuleren van de biologische sector vaart de Nederlandse overheid een afwijkende koers ten opzichte van de rest van Europa. Veel Europese landen geven boeren subsidies om het langdurige proces van omschakelen naar biologische landbouw te bekostigen. In plaats daarvan kan een boer gunstig lenen om de omschakeling te bekostigen.

Lees ook: Minister Adema vindt ontwikkeling biosector te langzaam gaan

Uit een eerder onderzoek van Investico, gepubliceerd in de Trouw, bleek dat bioboeren in Nederland gemiddeld 10% minder subsidies krijgen per hectare dan gangbare boeren. Volgens Bionext, de belangenorganisatie van de biologische sector, is deze onbalans ondertussen hersteld, maar de beschikbaar gestelde gelden zijn nog niet besteedt.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin