Doorgaan naar artikel

Van maximale winst naar optimale winst

Belangrijkste boodschap in de agrofoodvisie van Rabobank is dat er een systeemomslag nodig is om met elkaar een duurzame voedseltransitie te kunnen doormaken.

Bij true value zijn de kosten en opbrengsten van natuur, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn meegerekend in de prijs van voedsel. - Foto: Canva/Stadtratte

Bij true value zijn de kosten en opbrengsten van natuur, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn meegerekend in de prijs van voedsel. - Foto: Canva/Stadtratte

Onlangs heeft mijn bank de visie 2040 op de agrofoodsector uitgebracht. Belangrijkste boodschap hierin is dat er een systeemomslag nodig is om met elkaar een duurzame voedseltransitie te kunnen doormaken.

Het huidige systeem, productie op basis van winstmaximalisatie, aanbodgedreven en tegen zo laag mogelijke kosten, moet om. Een nieuw systeem gebaseerd op true value en winstoptimalisatie komt daarvoor in de plaats.

Wat betekent true value?

True value betekent dat de kosten en opbrengsten van natuur, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn zijn meegerekend in de prijs van voedsel. Randvoorwaarde hierbij is dat productie en consumptie in balans zijn met klimaat en natuur én bijdragen aan de gezondheid van de consument. Dus een vraaggedreven productie, in plaats van aanbodgedreven. En dit vraagt intensieve samenwerking en transparantie tussen ketenpartners.

De reacties van verschillende partijen op de agrofoodvisie van Rabobank zijn divers. De een zit zo vast in het systeem dat veranderen niet realistisch lijkt. De ander omarmt de visie en is er zelf al mee bezig. En dat laatste stemt mij hoopvol.

Voorbeeld nemen aan bierbrouwer Gulpener

Tijdens presentaties die ik geef ten aanzien van de systeemverandering, gebruik ik actuele voorbeelden van bedrijven die kiezen voor samenwerking en gaan voor een eerlijke verdeling binnen de keten. Ik deel één voorbeeld: de Limburgse Bierbrouwerij Gulpener heeft ervoor gekozen om samen te werken met een groot aantal lokale akkerbouwers, tegen eerlijke prijzen en met een afzetgarantie.

Door deze samenwerking is Gulpener in staat duurzamer te produceren en heeft leverzekerheid van duurzame grondstoffen. Bovendien is het bedrijf in staat om de gehele keten transparant te maken en zo zijn impact op natuur en klimaat te verantwoorden. Met de komst van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), waar grote bedrijven moeten rapporten over onder meer hun duurzaamheid, is dit een onderscheidend vermogen.

Bekijk ook de video: Gulpener Roggebier geeft hoofdrol aan oergraan

Vertrouwen en transparantie

Het vraagt binnen de ketens dat je elkaar vertrouwt, transparant durft te zijn en elkaar vasthoudt. Er zijn meer voorbeelden van bedrijven die om gaan. Ik word hier blij van en het geeft mij vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn duurzaam te produceren.

Snel delen

Image
Marcel Lambregts

Sectormanager Food bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin