Skip to content

Veel weerstand tegen bouw yoghurtfabriek Fage

Meerdere partijen hebben bij de provincie Drenthe zienswijzen ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de yoghurtfabriek van Fage in Hoogeveen. Naast natuurorganisaties en verschillende omwonenden maakt ook zuivelonderneming DOC Kaas bezwaar.

Videostill uit een presentatie van gemeente Hoogeveen. De ontwikkeling van een fabriek voor Fage op bedrijventerrein Riegmeer. Foto: gemeente Hoogeveen

Videostill uit een presentatie van gemeente Hoogeveen. De ontwikkeling van een fabriek voor Fage op bedrijventerrein Riegmeer. Foto: gemeente Hoogeveen

Meerdere partijen hebben bij de provincie Drenthe zienswijzen ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de yoghurtfabriek van Fage in Hoogeveen. Naast natuurorganisaties en verschillende omwonenden maakt ook zuivelonderneming DOC Kaas bezwaar.

De natuurorganisaties zetten onder meer vraagtekens bij het drinkwaterverbruik en de stikstofuitstoot. Zo mag Fage dagelijks tot 2,5 miljoen liter water gebruiken voor de productie van yoghurt. Hiervoor moet waterbedrijf WMD grondwater oppompen, terwijl de natuur volgens de natuurorganisaties, nu al te lijden heeft onder verdroging. WMD liet eerder al weten aan de vraag van Fage te kunnen voldoen. Hoewel in andere regio’s in Drenthe aanvragen zijn geweigerd, is volgens het waterbedrijf in Hoogeveen voldoende aanbod.

Weinig oog voor CO2-reductie

De onderneming DOC Kaas is van mening dat Fage in de huidige plannen te weinig doet om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit terwijl bestaande bedrijven worden aangespoord maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit zou leiden tot economisch voordeel ten opzichte van andere zuivelbedrijven. Zo wil Fage stoom opwekken door gebruik te maken van gasverbranding terwijl dit ook kan met elektra. Ook worden er koeltorens ingezet om het overschot aan warmte af te voeren, terwijl deze warmte middels warmtepomptechnologie hernieuwd ingezet kan worden voor de verwarming van processen of ruimten. De coöperatie DOC Kaas wijst op de mogelijk forse krimp van de melkveehouderij en de gevolgen voor de zuivelindustrie. Overcapaciteit zal op een zeker moment afgebouwd moeten worden. Ook Fage zou op termijn de mogelijkheid krijgen om dagverse zuivel aan te nemen. De coöperatie vreest dat de melkveehouders hier uiteindelijk de rekening voor betalen.

Partijen hadden tot 18 mei de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de plannen van Fage. Op dit moment worden de bezwaren bekeken. Een woordvoerder laat aan RTV Drenthe weten dat nog niet duidelijk is wanneer de indieners van de zienswijzen een reactie ontvangen.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin