Doorgaan naar artikel

Voldoende voedsel?

Gemiddeld komen de projecties uit op een verwachte toename van de voedselvraag met circa 45%.

Geüpdatet op:
Internationale politiek & beleid
Column
Vertical farming. - Foto: ANP premium

Vertical farming. - Foto: ANP

Eind juli publiceerde Wageningen Economic Research (WER) een ‘meta-onderzoek’ met een analyse van een groot aantal prognoses over de wereldvoedselvoorziening.

De verwachtingen inzake de groei van de wereldbevolking tussen 2010 en 2050 lopen uiteen van 23 tot 57% en die van de vraag naar voedsel van 35 tot 56%. Een jaar of tien geleden werd nog geprojecteerd dat in de genoemde periode de voedselproductie zou moeten verdubbelen. Die verschillen geven aan dat dergelijke projecties zijn behept met grote onzekerheden en dat enige relativering ervan geen kwaad kan.

Groeiend obesitasprobleem

Gemiddeld komen de onderzochte projecties uit op een verwachte toename van de voedselvraag met circa 45% en van de wereldbevolking met circa 40%. Per persoon neemt de voedselvraag in veertig jaar dus slechts met zo’n 5% toe. Dat lijkt me erg weinig, maar als het klopt, kan dit betekenen dat de consumptie in het rijkere deel van de wereld niet meer groeit of zelfs afneemt. Dat zou gunstig zijn met het oog op het groeiende obesitasprobleem.

Met verticale teelten, gebruik van insecten, algen en bacteriën, kweekvlees enzovoorts kan de productie omhoog

De afgelopen veertig jaar is de wereldvoedselproductie met bijna 140% gestegen, dus drie keer zo snel als nu wordt voorzien; die opgave lijkt dus te overzien. Wel moet worden bedacht dat 1% thans een grotere hoeveelheid is dan rond 1980; toen ging het bij 1% van de graanproductie om zo’n 15 miljoen ton en nu om 25 miljoen ton. Aan de andere kant zijn er veel nieuwe ontwikkelingen, waardoor de productie verder omhoog kan: verticale teelten, gebruik van insecten, algen en bacteriën, kweekvlees enzovoorts.

Productie blijft niet achter bij vraag

Globaal gesproken ziet het er vooralsnog niet naar uit dat de voedselproductie achterblijft bij de vraag. De laatste projecties van FAO/OECD wijzen althans voor de komende tien jaar op een dalende tendens van de meeste wereldmarktprijzen en dus op voldoende productie. Voor de langere termijn tekenen zich echter meerdere knelpunten af: er komt, ook van buiten de voedselproductie, steeds meer concurrentie om grond(stoffen), water en ruimte. Daarnaast neemt de negatieve invloed van de klimaatverandering toe.

Ook voor de voedselconsumptie gaat steeds meer gelden dat ‘niet alles kan’

Ook voor de voedselconsumptie gaat steeds meer gelden dat ‘niet alles kan’. Gezien het grote beslag van de vleesproductie op natuurlijke hulpbronnen, is bijvoorbeeld dubieus of het huidige vleesverbruik in de rijke landen voor de hele mensheid ooit houdbaar zal zijn.

Snel delen

Image
Cees van Bruchem

Landbouweconoom

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin