Skip to content

Winst Rabobank lager door lage rente en ophoging stroppenpot

Updated on:
Bedrijven
Nieuws
CEO Wiebe Draijer (links) and CFO van Rabobank Bas Brouwers - Foto: ANP

CEO Wiebe Draijer (links) and CFO van Rabobank Bas Brouwers - Foto: ANP

Rabobank heeft in het jaar 2019 een winst geboekt van € 2,2 miljard, dat is 27% minder dan in 2018.

De daling is vooral het gevolg van een hogere toevoeging aan de stroppenpot voor kredietverliezen, in 2019 bijna € 1 miljard tegen net geen € 200 miljoen in 2018. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Rabobank presenteerde op het bloemenhandelsbedrijf Groenland in Aalsmeer.

De rentewinst daalde licht door de voortdurende lage rentestanden. De lage rente leidde bovendien tot een flinke afboeking op het aandeel in verzekeraar Achmea (Interpolis) waar Rabobank een aandeel in heeft van 30%. De kosten zijn eveneens licht gedaald.

Food en Agri blijft kernactiviteit

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer noemde 2019 een bewogen jaar. “De consequenties van politieke en economische instabiliteit en de aanhoudende lage rente zien we terug in onze resultaten.” Food en Agri is en blijft een belangrijke kernactiviteit in Nederland en internationaal. De kredietverlening steeg voornamelijk door groei in Food en Agri in het buitenland en door de leaseactiviteiten van DLL.

Kredietverlening

De kredietverlening aan de agrarische sector en voedingsindustrie in Nederland daalde licht naar € 37,9 miljard. Volgens Draijer en CFO Bas Brouwers een duidelijk effect van de huidige onzekerheid in de agrarische sector met name door de stikstofcrisis. Draijer: “De huidige onzekerheid schaadt de concurrentiepositie van de landbouw. De productiviteit van de sector is een gevolg van voortdurend investeren en dat ligt nu nagenoeg stil in veel sectoren.”

Rabobank had in 2019 € 25,2 miljard aan kredieten uitstaan bij Nederlandse boeren en tuinders, in 2018 was dat € 26,1 miljard. De totale kredietverlening aan de food & agrisector wereldwijd is gestegen naar € 107 miljard, plus 4% ten opzichte van 2018. Dat is ruim een kwart van alle verleende kredieten.

Grondfonds

Draijer verwees naar de boerenacties in 2019 en het stikstofbeleid. De Rabo-topman benadrukte dat Rabobank partner is en blijft van de Nederlandse boer en als coöperatieve bank een bijdrage wil blijven leveren aan duurzaam landgebruik in balans met natuur. Hij herhaalde nog eens de eerdere aankondiging voor een grondfonds. Rabobank wil op die manier bijdragen aan oplossingen om uit de huidige crisis rondom stikstof te komen. Draijer noemde als voorbeeld de fondsen die eerder in de glastuinbouw en varkenshouderij. Bedragen voor de omvang wil Draijer nog niet noemen. Wel dat het gaat om een fors hoger bedrag dan de huidige toezeggingen vanuit de regering voor stikstofbeleid. Het fonds moet een buffer gaan vormen, bijvoorbeeld om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin