WUR: eiwittransitie vraagt cluster van samenwerkende bedrijven

23-06 | |
Productie van plantaardige vleesvervangers bij de Vegetarische Slager. - Foto: ANP
Productie van plantaardige vleesvervangers bij de Vegetarische Slager. - Foto: ANP

Een cluster van plantaardige eiwitbedrijven zou over een paar jaar in de top 10 van het Nederlandse bedrijfsleven in de agrofoodsector kunnen komen, zegt Sjoukje Heimovaara van Wageningen-UR.

Nederland heeft behoefte aan een cluster van bedrijven die actief zijn in de eiwittransitie. Als bedrijven in de hele keten samenwerken, versterkt dat de innovatiekracht en het concurrentievermogen. Zo’n cluster van plantaardige eiwitbedrijven zou over een paar jaar in de top 10 van het Nederlandse bedrijfsleven in de agrofoodsector kunnen komen, verwacht Sjoukje Heimovaara, directeur van Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) van Wageningen-UR. Op 1 juli wordt zij de nieuwe bestuursvoorzitter van WUR.

Succes in andere agrofoodsectoren

Op een bijeenkomst in Driebergen van Topsector Agri & Food verwees Heimovaara naar het succes van andere agrofood-sectoren die samen een cluster vormen. “In de aardappelsector werken bedrijven vanaf de veredeling tot en met de verwerkende industrie. De varkenssector omvat fokkerij-instellingen tot en met de vleesverwerkende industrie. Het cluster in de glasgroenten gaat vanaf de veredeling tot en met de handel.”

Bedrijvenclusters die de hele keten omvatten, hebben een aantal voordelen, betoogde Heimovaara in Driebergen. “De bedrijven zijn gespecialiseerd en sterk gericht op innovatie. Dat maakt deze bedrijven en deze clusters als geheel zo succesvol.”

Eiwittransitie versterken

Een dergelijke ketensamenwerking zou ook heilzaam zijn voor de eiwittransitie, de overgang van dierlijk naar plantaardig eiwit. Heimovaara: “De bedrijven in een cluster kunnen elkaar versterken. Het verstevigt de concurrentiepositie van zo’n sector. Nederland heeft al een voortrekkersrol in de alternatieve eiwitsector.”

Clustervorming is gewenst gezien de uitdagingen waar de agrofoodsector voor staat. Heimovaara ziet meer mogelijke clusters van bedrijven ontstaan. “Denk aan agrotechnologie met robotisering, vertical farming en urban farming en denk aan regeneratieve landbouw.”

Heimovaara noemt de agrofoodsector een Nederlandse diamant. “Van de twintig grootste agrifoodbedrijven in de wereld hebben vijftien een onderzoeksafdeling in Nederland.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer