Skip to content

Zo veel (of weinig) verdienen Britse boeren

Foto: ANP - Foto: "DANIEL LEAL-OLIVAS"

Foto: ANP

Britse boeren zijn beter af met akkerbouw dan met vee. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de inkomens.

Britse varkens- en pluimveehouders, boeren met melkvee of met schapen hebben allen financieel gezien een niet al te best jaar achter de rug. In de schapenhouderij vielen de inkomsten met meer dan 40% terug. Melkveehouders moesten een derde inleveren vergeleken bij het uitstekende 2017/2018.

Aan de andere kant deden de meeste akkerbouwers goede zaken, aardappeltelers voorop. Ook tuinbouwondernemers hadden betere inkomens.

Sterk gevarieerd plaatje

Die trends staan in het overzicht van de boereninkomens in de twaalf maanden tot eind maart 2019, het Britse belastingjaar. Plattelandsministerie Defra houdt die periode aan zodat ook de verkopen van de laatste oogsten in het plaatje kunnen worden verwerkt. Zoals elk jaar is het beeld ook dit keer sterk gevarieerd. Daarbij benadrukt Defra dat het wel om de grote lijnen gaat en individuele boeren en tuinders er heel anders kunnen zijn afgekomen.

Hoogste inkomens met ‘algemene gewassen’

Op afstand de hoogste inkomens in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn voor wat heet ‘algemene gewassen’ zoals aardappelen, suikerbieten of bonen en erwten. Boeren die dat teelden, behaalden in het boekjaar een inkomen van omgerekend € 123.400. Hoewel de opbrengsten vanwege moeilijk weer tegenvielen, kwam de netto-opbrengst door de sterk gestegen prijzen 22% hoger uit dan een jaar eerder.

Hogere melkprijs weegt niet op tegen hogere kosten

Op ruime afstand komen de melkveehouders die met € 92.400 33% minder verdienden. Hoewel de melkproductie in het VK hoger lag – en nog altijd licht toeneemt – was de hogere prijs niet voldoende om de forse kostenstijgingen van voer, medewerkers en machines op te vangen.

Pluimveehouders zagen met € 86.600 hun inkomen 21% lager uitkomen. Defra geeft hierbij en bij de varkenssector aan dat de cijfers vertekend kunnen zijn door een relatief laag aantal opgaven.

Graantelers en tuinders verdienen meer

Ook in de hogere inkomens zitten akkerbouwers met granen. Die konden met € 78.000 8% meer in de boeken noteren. De opbrengsten kwamen weliswaar wat lager uit, maar brachten veel meer op, terwijl de kosten redelijk onder controle bleven.

Verder verdienden Britse tuinders in het afgelopen fiscale jaar gemiddeld € 60.400, 12% beter dan een jaar eerder. Defra tekent daarbij wel aan dat vooral in de tuinbouw veel wordt bijverdiend met andere activiteiten. Echter, dat aandeel lag wel weer lager dan in 2017/18.

Lager inkomen voor varkenshouders en schapenhouders

Voor alle andere Britse boeren lagen de inkomens op een aanzienlijk lager niveau. Zo komen varkenshouders gemiddeld niet verder dan € 34.300. Dat was nagenoeg hetzelfde peil als een jaar eerder. Boeren met ander grazend vee, met name in de grote schapenhouderij, moesten het doen met niet meer dan € 14.500 tot € 18.000. Dit hing wel af van het feit of ze aanspraak konden maken op extra steun in benadeelde regio’s.

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin