2021: geen Oost-Europese zzp‘ers in Duitse slachthuizen

Foto: Fotostudio Atelier 68
Foto: Fotostudio Atelier 68

De arbeidsstructuur met door bemiddelaars aangestelde Oost-Europese zzp’ers in de Duitse vleesindustrie heeft zijn langste tijd gehad. Vanaf 2021 wordt daarop een verbod van kracht.

Dat heeft minister Hubertus Heil van Arbeid en Sociale zaken woensdagmiddag bekendgemaakt naar aanleiding van het kabinetsberaad over de kwestie. De allang slepende zaak rond de tewerkstelling van Oost-Europeanen werd de afgelopen weken plotseling weer erg actueel door uitbraken van het coronavirus onder het slachterijpersoneel, onder meer bij Westfleisch en Vion.

Alleen eigen personeel

Vanaf 1 januari van het aankomende jaar mag het slachten en verwerken van vlees alleen nog worden uitgevoerd door personeel in dienst van de vleesbedrijven. De controle op naleving van de in bovenstaande zin te wijzigen arbo-wetgeving wordt verder geïntensiveerd, laat bewindsman Heil verder weten.

De werkgevers worden verplicht de autoriteiten in te lichten over zowel de locatie waar het buitenlandse personeel is gehuisvest en waar ze hun werk doen. Buitenlands personeel moet ook worden geïnformeerd, en wel in hun eigen taal, over hun rechten en plichten, onder meer over ongevalsverzekeringen en dergelijke.

Tevens krijgen de werkgevers de plicht de werktijden digitaal te registreren respectievelijk te melden, zodat ook daarop de controles beter kunnen worden aangepakt. De boetes tenslotte die werkgevers kunnen oplopen als ze niet aan hun wettelijke plichten voldoen worden verdubbeld van € 15.000 naar € 30.000.

Vleesindustrie steunt plannen deels

De vleesindustrie, bij monde van belangenorganisatie Verband der Fleischwirtschaft (VdF), ondersteunt de plannen op het punt van de arbeidsvoorwaarden, maar het verbod op de geschetste aanstellingsstructuur wijst de bond af. Volgens het VdF heeft dat niets met de arbeidsvoorwaarden te maken. De organisatie vraagt zich af waarom zoiets alleen in de vleesindustrie wordt doorgevoerd en hoe dat juridisch aanvaardbaar te regelen valt. Het VdF spreekt daarbij van een ‘willekeurige discriminatie van vleesbedrijven die een bepaalde omvang overschrijden.’

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer