Skip to content

Biologisch beleid ontoereikend

Met het huidige beleid gaat Nederland de doelen voor biologische landbouw niet halen.

Updated on:
Commentaar
Sustainable food
Biologisch beleid ontoereikend

Zowel producenten, ketenpartijen en consumenten hebben het moeilijk. De inflatie stijgt. Vraag en aanbod veranderen. Foto: Canva

Met het huidige beleid gaat Nederland de doelen voor biologische landbouw niet halen. Alle betrokkenen weten dit allang: de Rekenkamer bevestigt het nu nog eens.

Van de 41 beleidsmaatregelen (!) stammen er 27 uit eerder beleid, en die bleken toen al weinig succesvol. Van de nieuwe maatregelen verwacht de Rekenkamer geen wonderen. Ook is het beschikbare budget van € 26 miljoen daarvoor ontoereikend. Nederland is in de EU ook het enige land zonder een extra toeslag per hectare. In de EU kregen biologische boeren gemiddeld een extra premie van € 142 per hectare, in Duitsland was dat zelfs € 173 per hectare.

Even terug naar de doelen. In 2030 moet 15% van het landbouwareaal biologisch worden gebruikt. Nu is dat nog maar 4%. Het betekent een verviervoudiging van 80.000 naar ruim 300.00 hectare. Een cruciaal jaar is 2027: als Nederland de 6% dan niet haalt kan Brussel zelfs korten op EU-toeslagen en subsidies.

Biologisch Actieplan

Landbouwminister Piet Adema stuurde zijn Biologisch Actieplan eind vorig jaar naar de Tweede Kamer. Hij erkent dat plan op een lastig moment komt. Zowel producenten, ketenpartijen en consumenten hebben het moeilijk. De inflatie stijgt. Vraag en aanbod veranderen.

In de pluimveehouderij is zelfs een beweging terug gaande. Naar schatting is het afgelopen jaar 20 tot 25% van de biologische leghennenbedrijven in Nederland ‘teruggeschakeld’ naar scharrel. En het verhaal is simpel. De vraag kelderde, de kosten stegen. Er zijn zelfs ondernemers die al tijdens de legronde omschakelen.

Biologisch is te duur, of niet onderscheidend genoeg

Er zijn eigenlijk een paar conclusies te trekken. De markt is er niet. Biologisch is te duur, of niet onderscheidend genoeg. Misschien loopt Eurocommissaris Frans Timmermans met zijn Green Deal ook wel te ver voor de troepen uit. Politiek en beleid kunnen her en der best wel wat bijsturen. De richting moet wel logisch zijn.

Snel delen

Afbeelding
Jan Vullings

Hoofdredacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin