Skip to content

Bionext presenteert tienpuntenplan voor bio-sector

De supermarktomzet van biologisch steeg in 2019 met bijna 5% naar € 884 miljoen, maar het marktaandeel komt niet verder dan 3,2%. Foto: ANP

De supermarktomzet van biologisch steeg in 2019 met bijna 5% naar € 884 miljoen, maar het marktaandeel komt niet verder dan 3,2%. Foto: ANP

Afschaffen van btw op biologische producten, meer voorlichting over de voordelen van biologische voedsel en een veel groter budget voor onderzoek. Dat zijn enkele aanbevelingen in een tienpuntenplan van Bionext.

De ketenorganisatie voor de biologische landbouw presenteert het tienpuntenplan in het jaarlijkse trendrapport met ontwikkelingen in de biologische sector. Het aandeel van het biologisch areaal blijft in 2019 in Nederland steken op 3,8%. Het biologisch areaal steeg wel 10% naar ruim 69.000 hectare. De supermarktomzet van biologisch steeg in 2019 met bijna 5% naar € 884 miljoen, maar het marktaandeel komt niet verder dan 3,2%.

Tienpuntenplan

De Europese ambities voor 25% biologisch areaal in 2030 liggen veel hoger dan de huidige situatie in Nederland. Om het aandeel van biologisch areaal en voeding fors omhoog te krijgen heeft Bionext de volgende tien punten benoemd:

  1. Publieksvoorlichting moet er voor zorgen dat de kennis over biologisch veel groter wordt. Indien een consument meer weet over het verschil tussen biologisch en regulier neemt de bereidheid om biologische producten te kopen toe;
  2. Schaf de 9% btw op voedingsmiddelen af voor biologisch. Door schaalvoordelen en het afwentelen van kosten lijken gangbare producten goedkoper stelt Bionext;
  3. Invoeren van een zogenoemde ‘true cost’ beprijzing, waarbij ook alle maatschappelijk kosten worden meegenomen. Bionext verwacht dat veel gangbare producten dan duurder worden;
  4. In 2026 alle publiek gefinancierde maaltijden biologisch;
  5. Barrières bij omschakelen wegnemen, Bionext noemt als voorbeeld het ontwikkelen van een markt voor producten van bedrijven in omschakeling en advisering die de omschakelingsperiode verkorten;
  6. Nieuwe regels voor de landbouw moeten een ‘Bio-check’krijgen. Er moet specifiek beleid komen waardoor systemen worden afgerekend op daadwerkelijke uitstoot;
  7. Extra inspanningen op het gebied van bodembeheer en biodiversiteit moet onderdeel worden van het gemeenschappelijk landbouw beleid in Nederland. Extra steun voor biologisch is er nu in alle landen behalve Nederland volgens Bionext;
  8. Het pachtbeleid moet snel op de schop en meer recht doen aan behoefte aan lange termijn overeenkomsten vanuit de bio-landbouw;
  9. Er mogen geen patenten komen op natuurlijke eigenschappen van rassen. Beleid moet er voor zorgen dat biologisch vrij van gentech kan blijven;
  10. Er moet een veel groter deel van het omderzoeksbudget van de overheid naar biologische landbouw.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin