Canada-verdrag van symbolisch belang

13-07-2022 | |
Braakman
Jan Braakman Redacteur
Foto: Canva /aldorado10
Foto: Canva /aldorado10

Als het niet lukt om met Canada een handelsverdrag te sluiten, met welk land lukt het dan nog wel?

Die verzuchting deed LTO-Nederland zo’n twee jaar geleden over Ceta, het verdrag over de handel tussen de Europese Unie en Canada. Die sloten het verdrag al in 2016. Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met het handelsverdrag, en schaart Nederland zich bij de Europese landen die het handelsverdrag ondersteunen.

Nederland leeft van de export, onder andere die van de land- en tuinbouw. Nu is Canada niet de belangrijkste handelspartner, zeker niet voor de agrarische sector. De EU en Canada hebben verschillende standaarden als het gaat om dierenwelzijn (denk aan lange-afstandstransporten), hormoongebruik bij vee en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn waarborgen ingebouwd dat Canadese producten op de Europese markt qua voedselveiligheid voldoen aan de Europese norm. Tegelijk zijn de Canadezen niet blind voor de Europese standaarden op het gebied van duurzaamheid of dierenwelzijn.

Elkaars normen en waarden

Als landen met elkaar handelen, kijken ze ook naar elkaars normen en waarden. De handel in landbouw(gerelateerde) producten met Canada fluctueert de laatste jaren. Begin dit jaar jaar schatte Wageningen Economic Research de import van landbouwproducten en landbouwgerelateerde goederen in 2021 op ongeveer € 400 miljoen, de export (van Nederlandse makelij) bedroeg € 600 miljoen.

In financiële zin legt het handelsverdrag Nederland dus geen windeieren, al is het op het grote totaal niet eminent. Het belang van het verdrag met Canada zit hem voor de land- en tuinbouw niet in het geld dat er te verdienen is, maar meer meer in de acceptatie van de Europese kwaliteitsnormen.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

Meer over


Beheer