Skip to content

Mercosur staat ver af van ambities Boer-tot-Bord

Nu Spanje als voorzitter van de Raad van de EU vol inzet op het sluiten van het Mercosur-handelsakkoord, uiten Copa en Cogeca nogmaals hun zorgen over dit akkoord. Het maakt het de Europese boeren onnodig moeilijk.

Updated on:
Opinie
Sustainable food
De Stop-Mercosur coalitie van Europese en Zuid-Amerikaanse NGO’s demonstreerde op 17 juli tegen het Mercosur-akkoord voor het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. - Foto: ANP premium

De Stop-Mercosur coalitie van Europese en Zuid-Amerikaanse NGO’s demonstreerde op 17 juli tegen het Mercosur-akkoord voor het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. - Foto: ANP

Nu Spanje als voorzitter van de Raad van de EU vol inzet op het sluiten van het Mercosur-handelsakkoord, uiten Copa en Cogeca nogmaals hun zorgen over dit akkoord. Dat akkoord maakt het de Europese boeren onnodig moeilijk.

Met het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU wordt er volledig ingezet om de Mercosur-overeenkomst erdoor te krijgen. Met de top EU-Latijns-Amerika is dit het juiste moment om nogmaals uiting te geven aan onze al lang bestaande bezorgdheid over deze overeenkomst.

Sinds de EU en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) op 28 juni 2019 een politiek akkoord bereikten over een alomvattend handelsakkoord, is het een understatement om te zeggen dat er veel is veranderd, in de EU en wereldwijd. Dit principeakkoord, dat in 2019 werd gesloten onder leiding van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie (EC), houdt geen rekening met de veranderingen en initiatieven die voortvloeiden uit de Green Deal, het vlaggenschipbeleid van de EC.

Aanpak Commissie overdreven ambitieus

Het houdt evenmin rekening met het veranderende landschap waarin de landbouw tegenwoordig opereert, na de Covid-19-pandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De overdreven ambitieuze aanpak van de Commissie maakt het ons Europese boeren niet alleen moeilijk, maar zorgt er ook voor dat we er onrealistisch uitzien in de ogen van onze handelspartners.

Sinds het begin van het jaar en de verkiezing van president Lula in Brazilië horen we over de gouden kans om deze overeenkomst te ratificeren. Maar de feiten zeggen iets anders: nog maar een paar weken geleden maakte president Lula duidelijk dat hij de hoge milieuverplichtingen die de EU parallel aan de Mercosur-overeenkomst wil, niet wil – of kan – onderschrijven. Het lijkt erop dat de EC om geopolitieke redenen en in het belang van sommige industrieën bereid is om de ogen te sluiten voor in de eerste plaats de gevolgen die het zou hebben voor de landbouwsector. En in de tweede plaats voor de negatieve perceptie die het zou hebben op het moment dat we ons opmaken voor de volgende Europese verkiezingen.

Opinie gaat verder onder de afbeelding

Verschil tussen EU en Mercosur-landen enorm

Sinds het politieke akkoord van 2019 zijn we in de EU getuige geweest van een versnelling met de ontwikkeling van de Europese Green Deal. Tientallen regelgevingsinitiatieven met gevolgen voor de landbouw worden momenteel in een razend tempo in Brussel besproken. Over een paar jaar zullen ze een echte impact hebben op onze boerderijen en coöperaties. Zelfs met de ambities van het aanvullende instrument voor duurzaamheid, dat hoogstwaarschijnlijk geen serieuze handhavingsmaatregelen zal bevatten, is het duidelijk dat de EU van de Mercosur-landen niet dezelfde productienormen op de boerderij kan vragen die ze aan haar eigen boeren wil opleggen. De verschillen in de realiteit van de landbouw tussen de EU en de Mercosur-landen zijn enorm, alleen al op het gebied van schaal. Hetzelfde geldt voor de productienormen op boerderijniveau.

Is de Commissie van plan om de Natuurherstelwet ook voor te stellen voor landbouwactiviteiten in Mercosur-landen? Denkt zij dat zij haar ambitie om 50% van hun pesticidengebruik te verminderen ook elders kan opleggen? Denkt zij dat de dierenwelzijnsnormen die in de EU worden toegepast echt kunnen worden opgelegd en gecontroleerd in Mercosur-landen? Er gaapt een steeds grotere kloof tussen de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de EU met betrekking tot de landbouwsector en wat de EU bereid is door de vingers te zien als het gaat om handelsovereenkomsten.

Als Copa en Cogeca steunen we internationale handel, op voorwaarde dat deze eerlijk, evenwichtig en transparant is. We kunnen echter onder geen beding accepteren dat Europese normen worden afgezwakt of dat een Europese boer wordt gestraft op de markt, omdat hij deze normen volgt.

Landbouwhoofdstuk Mercosur-akkoord gedateerd

Ondanks de toegang die wordt verleend aan EU-producten zoals wijn, zuivel, olijfolie, sommige fruitsoorten, groenten en lokale producten, is het landbouwhoofdstuk van de Mercosur-overeenkomst onevenwichtig. Dat heeft vooral gevolgen voor de toch al kwetsbare landbouwsectoren zoals rundvlees, gevogelte, rijst, sinaasappelsap, suiker en ethanol. Het vergroot ook de bezorgdheid over de cumulatieve en moeilijk te kwantificeren gevolgen van alle overeenkomsten die al door de EU zijn ondertekend, en nog meer als we kijken naar de overeenkomsten die in de pijplijn zitten.

Met de verdere uitvoering van de Green Deal wordt de kloof tussen de normen die worden toegepast op de boeren in de EU en in de Mercosur alleen maar groter. Deze verbreding is onhoudbaar voor Europese producenten. De Mercosur-overeenkomst zal dit probleem alleen maar verergeren, aangezien deze overeenkomst jaren voor de lancering van de Boer-tot-Bord-strategie of de oorlog in Oekraïne werd ontworpen. Toen was het onaanvaardbaar en nu is het dat nog meer.

Als voorzitters van Copa en Cogeca zullen we deze overeenkomst blijven veroordelen. We roepen de Europese Commissie op om deze fundamentele kwesties duidelijk aan te pakken en geen zout in een open wond te strooien.

Snel delen

Christiane Lambert en Ramon Armengol

Lambert is voorzitter van Copa, Armengol is voorzitter van Cogeca

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin