Doorgaan naar artikel

CNV wil transitieplan voor banenverlies landbouw

Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

Het uitkopen van boeren kan ruim 30.000 werknemers in de landbouwsector hun baan kosten. Dat blijkt uit een analyse van de CNV.

De vakbond vindt dat in de uitkoopregelingen een apart deel moet worden gereserveerd voor een transitieplan om hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen. Een bedrag voor dit ‘transitiefonds’ wil CNV niet noemen. Wel laat de werknemersorganisatie weten dat vakbonden een rol zouden moeten spelen in het begeleiden naar nieuw werk, mocht dat nodig zijn.

Ministerie LNV: ‘Voorbarig’

Op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit noemen ze de analyse van CNV wat voorbarig. Een woordvoerder van minister Christianne van der Wal, voor Natuur en Stikstof, geeft aan dat eerst duidelijk moet worden hoeveel boeren van de stoppersregelingen gebruik maken. Pas dan is het mogelijk goed zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland. Daarbij is het volgens hem niet zo dat er nu geen aandacht is voor eventuele gevolgen. Hij noemt als voorbeeld gesprekken met Gedeputeerde Staten en gemeenten over de gevolgen voor regio’s als De Peel en de Gelderse Vallei. Het gaat uiteindelijk om maatwerk.

Perspectief van werknemers genegeerd

CNV is van mening dat het perspectief van werknemers, in de discussie over stikstof en verduurzaming van de landbouw, volledig wordt genegeerd. Mensen in de regio hebben volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin, in tegenstelling tot mensen in de Randstad, niet direct perspectief op een nieuwe passende baan. CNV geeft als voorbeeld de provincie Friesland, waar veel mensen werkzaam zijn in de zuivelindustrie. Er zijn volgens de vakbond nauwelijks alternatieve banen. Getroffen werknemers zouden daardoor moeten verhuizen, bijvoorbeeld naar de Randstad.

Collectief sociaal plan

Volgens de vakbond werkt een derde van de getroffen werknemers in de primaire landbouw zoals de veehouderij. Twee derde werkt in gerelateerde sectoren als de agrarische dienstverlening, slachterijen en veevoerindustrie. Fortuin pleit voor een collectief sociaal plan waarin de voorwaarden staan over de verdeling van uitkoopgelden tussen werknemers en ondernemers. CNV wil graag met minister Piet Adema om tafel om een plan voor werk-naar-werk begeleiding te ontwikkelen.

Mensen in loondienst

In de analyse is specifiek gekeken naar de mensen in loondienst. De banen van boeren zelf en zzp’ers zijn niet meegerekend. Het totaal aantal banen dat verloren gaat, ligt volgens de vakbond dus hoger. Het is trouwens niet voor het eerst dat CNV waarschuwt over de gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van een inkrimping van de veestapel. Zo trok de vakbond ook in de zomer van 2021 al aan de bel.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin