De Graafstroom claimt ruimte voor uitbreiding

12-03 | Laatste update op 08-06 | |
Opslagtanks en silo's bij de kaasfabriek van Deltamilk in Bleskensgraaf. - Foto: Roel Dijkstra
Opslagtanks en silo's bij de kaasfabriek van Deltamilk in Bleskensgraaf. - Foto: Roel Dijkstra

Coöperatie DeltaMilk zoekt ruimte om de fabriek in Bleskensgraaf (De Graafstroom) te kunnen uitbreiden.

Dit moet grotendeels gebeuren op het terrein achter de bestaande bebouwing, zo meldt regionaal blad Het Kontakt Alblasserwaard.

Volgens de berichtgeving zou uitbreiding nodig zijn ‘met het oog op de toekomst en gezien de stijgende vraag naar kaasbereiding uit verschillende melksoorten en de vraag naar kindervoedingsmiddelen (melkpoeder)’.

Nieuw bestemmingsplan

In een reactie bevestigt de coöperatie dat ze in gesprek is met de gemeente Molenlanden ‘over planologische medewerking aan het wijzigen van de toegestane bouw-en gebruiksmogelijkheden van de gronden gelegen aan de Dorpsstraat/Melkweg in Bleskensgraaf’. Concreter wil ze zich niet uitlaten. Tot dusver werden nieuwe vergunningen, zoals voor het plaatsen van silo‘s, mogelijk gemaakt via individuele omgevingsvergunningen. Voor ‘het gewenste toekomstbeeld’ volstaat een dergelijke stap-voor-stapaanpak volgens DeltaMilk niet meer. Het streven is om voor De Graafstroom een volledig nieuw bestemmingsplan op te stellen met voldoende ontwikkelruimte, zo wordt gesteld.

van der HorstBeheer