Skip to content

EU komt met halve waarheden

Een actie bij de Tweede Kamer voor meer biodiversiteit. - Foto: ANP

Een actie bij de Tweede Kamer voor meer biodiversiteit. - Foto: ANP

De EU heeft onlangs haar Biodiversiteitsstrategie gepubliceerd. U zult daar de komende jaren nog het nodige van horen.

Het stuk begint met een staaltje natuurverheerlijking. De voedselproductie en de hele wereld zijn afhankelijk van de natuur. De coronacrisis is te danken aan de verwaarlozing van de natuur. En de oplossing van die crisis hangt direct samen met het herstel van de natuur. De oplossing van de biodiversiteitscrisis zal bovendien gelijktijdig het klimaatprobleem oplossen. En of dat nog niet genoeg is: ook de economie zal pas dan weer bloeien.

De gepresenteerde getallen, hoe indrukwekkend ook, zijn maar halve waarheden

Wat me opvalt is dat de gunstige economische kant van natuur en natuurherstel zo sterk wordt benadrukt. Ergens ook wel weer begrijpelijk, want economische argumenten en dikke geldbedragen maken bijna altijd indruk. Hier heb je er enkele: “Bijna de helft van het wereldwijde bbp (bruto binnenlands product), ongeveer € 40 biljoen, is afhankelijk van de natuur.” “Als we niets doen voor het klimaat en het milieu, zijn de economische en sociale kosten in de EU enorm, krijgen we vaker extreem weer en natuurrampen en gaat er in de EU gemiddeld 2% van het bbp verloren.” Ook werkgelegenheidsgetallen doen het goed: “Het Natura 2000-netwerk levert naar schatting 104.000 banen op voor de bescherming en het beheer van natuurgebieden, en 174.000 banen in de hele EU als we de indirecte banen meerekenen.” “In de landbouw zijn 1,3 miljoen van de 9,6 miljoen banen in de EU al dan niet rechtstreeks afhankelijk van Natura 2000.”

We hebben échte en eerlijke kosten-batenanalyses nodig

Laat je niet misleiden door deze economische dikdoenerij. De gepresenteerde getallen, hoe indrukwekkend ook, zijn maar halve waarheden. Er worden allerlei baten ingerekend, maar wat je ervoor moet opgeven, ofwel de kosten, wordt steeds en systematisch achterwege gelaten. Zó kan iedereen zich rijk rekenen! Als een van mijn studenten zo’n halve rekensom zou inleveren, moest ik hem laten zakken!

Veeg teken

We hebben échte en eerlijke kosten-batenanalyses nodig. Pas dan krijg je een compleet plaatje. Het is een veeg teken dat je daar tevergeefs naar kan zoeken. Mijn conclusie: het is met de kennis van economie in Brussel blijkbaar nog bedroevender gesteld dan met de biodiversiteit in de EU.

Snel delen

Afbeelding
Roel Jongeneel

Columnist

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin