Skip to content

Rabo-analyse: impact Green Deal strekt ver

Onderzoekers van Rabobank hebben naar tien beleidsvoornemens gekeken in het kader van de Green Deal. De omvang van de voedselproductie in Europa zou kunnen afnemen.

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
impact green deal

Alle beleidsvoornemens van de Green Deal bij elkaar opgeteld zijn ‘verstrekkend en kunnen een grote impact hebben op de Europese landbouw’, aldus de Rabo-onderzoekers. Foto: Herbert Wiggerman

Onderzoekers van Rabobank hebben naar tien beleidsvoornemens gekeken in het kader van de Green Deal. De omvang van de voedselproductie in Europa zou kunnen afnemen.

De Europese landbouw moet rekenen op ingrijpende gevolgen van het beleid op het gebied van waterkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit een analyse van Rabo Research van alle maatregelen die de Europese Commissie in petto heeft in het kader van de Green Deal.

De onderzoekers van Rabobank keken naar tien verschillende beleidsvoornemens, die effect zullen hebben op de land- en tuinbouw. Daarbij gaat het om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030, de verbetering van de waterkwaliteit in 2027, herstel van de biodiversiteit in 2030, de halvering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 2030. Ook gaat het om de invoering van nieuwe ‘groene’ businessmodellen, de halvering van het antibioticagebruik, de uitbreiding van het areaal biologische landbouw, de verbetering van de bodemgezondheid en de verbetering van het dierenwelzijn. Daarnaast keek de bank naar effecten van andere wetgeving.

Waterkwaliteit

Op veel vlakken is er nog veel onzekerheid over het beleid, omdat er nog wetgeving gemaakt moet worden en daarover nog onderhandelingen moeten worden gevoerd tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten.

Waar de land- en tuinbouw zeker mee geconfronteerd wordt, is de deadline op het gebied van de waterkwaliteit. De Kaderrichtlijn Water vereist dat het oppervlaktewater en grondwater in 2027 kwalitatief goed moet zijn. Voor boeren kan dat betekenen dat ze hun inspanningen moeten opvoeren om de uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en te verminderen. Die inspanningen treffen alle sectoren, van intensieve veehouderij tot de glastuinbouw.

Afname omvang voedselproductie in Europa

Alle beleidsvoornemens van de Green Deal bij elkaar opgeteld zijn ‘verstrekkend en kunnen een grote impact hebben op de Europese landbouw’, aldus de Rabo-onderzoekers. Zij uiten daarbij zorg over de concurrentiepositie van de Europese land- en tuinbouw, ten opzichte van boeren en tuinders uit andere continenten. De omvang van de voedselproductie zou in Europa kunnen afnemen, met mogelijke gevolgen voor de voedselprijzen, het landgebruik en de voedselbeschikbaarheid.

De onderzoekers verwachten dat in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2024 de voor- en nadelen van de Green Deal onderwerp van de politieke discussie zullen worden.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin