Doorgaan naar artikel

Europees Parlement stemt voor afgezwakte Natuurherstelwet

Het Europees Parlement heeft de Natuurherstelwet aangenomen.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Europees Parlement Natuurherstelwet

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de Natuurherstelwet kunnen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het parlement worden ingezet om tot een definitieve tekst van de wet te komen. Foto: Canva

Het Europees Parlement heeft de Natuurherstelwet aangenomen. De Natuurherstelwet stelt aan lidstaten nieuwe eisen om voor herstel van de natuur te zorgen. Het verslechteringsverbod dat eerst in de wet stond, is er door het parlement uitgehaald en door een inspanningsverplichting vervangen.

Het parlement schrapte de gehele landbouwparagraaf uit de wet, het terugbrengen van de staat van de natuur zoals die in 1950 was is ook uit de wet gehaald evenals de verplichting om agrarisch natuurbeheer uit te breiden. Terwijl EU-commissaris Frans Timmermans victorie kraaide na afloop van de stemming, sprak VVD’er Jan Huitema van ‘een pyrrusoverwinning voor de voorstanders van de wet’.

Uiteindelijk kreeg de verordening 336 van de 649 uitgebrachte stemmen in het parlement. De besluitvorming over de Natuurherstelwet van EU-commissaris Virginijus Sinkevičius in het Europees Parlement verliep tumultueus. In de parlementaire commissies voor visserij en landbouw werd de wet afgestemd en ook in de milieucommissie kreeg de wet geen meerderheid.

Lees ook: Tientallen bedrijven pleiten voor Europese Natuurherstelwet

Het voltallige parlement stemde eerst over een totale afwijzing van de wet. Er waren 312 voor afwijzing en 324 tegen. Daarmee overleefde de wet, tot grote opluchting van het linkerdeel van het parlement. Vervolgens werd over een groot aantal wijzigingsvoorstellen gestemd die een aantal scherpe kanten van de wet afhalen, waarna een meerderheid uiteindelijk met de wet instemde. Daarmee behaalt de Europese Commissie, hoewel zwaar bevochten, een succes in het parlement.

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd, kunnen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het parlement worden ingezet om tot een definitieve tekst van de wet te komen. Daarna zal het Europees Parlement de wet opnieuw moeten beoordelen. Als het compromis in het parlement en dat van de lidstaten niet heel veel van elkaar verschillen, zou de behandeling snel kunnen gaan, verwacht GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend

In een eerste reactie zegt SGP’er Bert-Jan Ruissen dat hij liever had gezien dat het voorstel was verworpen of verder afgezwakt. Maar hij ziet in de afzwakkingen meer vrijheid voor lidstaten om zelf te bepalen wat zij belangrijk vinden. “De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend”, aldus Ruissen, die stelt dat veel landelijke gebieden door de wet op slot gaan ten koste van onder andere voedselproductie.

Eickhout zegt dat een meerderheid van het parlement zich niet heeft laten beïnvloeden door ‘een ongekende desinformatie-campagne van rechts’.

Meer ruimte voor lokale invulling

Jan Huitema (VVD) constateert dat de natuurherstelwet de stemming ‘op het nippertje heeft overleefd’. Huitema stemde uiteindelijk tegen de wet, ook al werd een aantal van de door hem, Esther de Lange (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Robert Roos (JA21) ingediende wijzigingsvoorstellen aangenomen. Huitema is ‘wel enorm tevreden’ met zijn wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen. “Er is nu veel meer ruimte voor lokale invulling, en het verslechteringsverbod is verwijderd.”

JA21 vreest dat met het aannemen van de wet een totale economische lockdown van Nederland op de loer ligt. Europarlementariër Robert Roos zegt dat de wet niet haalbaar is voor Nederland. “Een stikstofcrisis in het kwadraat dreigt.”

De Spaanse sociaal-democraat César Luena, die als rapporteur het wetsvoorstel in het parlement bracht, zei na afloop van de stemming dat er een leugenachtige campagne is gevoerd tegen de wet, waarbij de suggestie is gewekt dat natuurherstel ten koste zou gaan van het landbouwareaal. ”Dat is een grote leugen. Wij zullen dat nooit toelaten. Een verkleining van het landbouwareaal zal niet gebeuren.” Luena zegt dat de wet ‘goed is voor iedereen, boeren en burgers’.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin