Fonterra kan leden weer tevreden stellen

24-09-2020 | |
De sterk verbeterde cijfers van Fonterra zijn het resultaat van onder meer een forse reorganisatie en afslanking van de coöperatie. Foto: Boerderij
De sterk verbeterde cijfers van Fonterra zijn het resultaat van onder meer een forse reorganisatie en afslanking van de coöperatie. Foto: Boerderij

Fonterra heeft nog steeds losse eindjes af te hechten van de problemen waarin het de afgelopen jaren zat, maar het zet wel weer goede resultaten neer. De tijd moet uitwijzen of de betere cijfers van tijdelijke aard zijn, of dat er ook structureel iets ten goede veranderd is.

De tevredenheid bij Fonterra is groot: na twee beroerde jaren worden over boekjaar 2019-2020 eindelijk weer zwarte cijfers geschreven. De leden kunnen tevreden zijn. De sterk verbeterde cijfers zijn het resultaat van zowel een forse reorganisatie en afslanking van de coöperatie, als van een koerswijziging en een cultuuromslag, zo meldt voorzitter John Monaghan. Hij toont zich blij met een melkprijs die er mag zijn, ondanks de mondiale pandemie van Covid-19. Zo mogelijk nog mooier is dat er weer dividend wordt betaald aan de boeren-aandeelhouders, al gaat het maar om 28 cent per aandeel.

Afzet zuivel naar China

Het zijn met name de ingrediëntenbusiness en de afzet van zuivel naar China in de eerste helft van het boekjaar (tweede helft van 2020) die voor het sterk verbeterde resultaat hebben gezorgd. De boekjaren van Fonterra lopen van juli tot en met juni het volgende jaar. In de tweede helft van het voorbije boekjaar 2019-2020 kregen de verkopen naar China wel een stevige knauw. Vooral in de food-service. Ook de verkopen naar Hongkong en in Chili vielen tegen.

Ook zijn heel wat schulden afgelost: omgerekende € 827 miljoen over het afgelopen jaar

Toch heeft Fonterra in het voorbije boekjaar alle gestelde doelen gehaald, constateert CEO Miles Hurrell. Hij is daarbij wel een aardig handje geholpen door de enorme afslankingsoperatie die is doorgevoerd. Diverse bedrijfsonderdelen zijn verkocht, andere activiteiten zijn er nog wel, maar zijn volledig afgeschreven en wat ze daarna nog opbrengen is een meevaller. Ook zijn heel wat schulden afgelost: omgerekende € 827 miljoen over het afgelopen jaar en € 855 over de voorbije twee jaren.

Mega-melkveebedrijven

De mega-melkveebedrijven van Fonterra in China zijn een voorbeeld van een volledig afgeschreven bedrijfsonderdeel, net als het belang in joint-venture Dairy Partners of America (samen met Nestlé). Ze kostten de laatste jaren alleen maar geld. In het voorbije jaar brachten beide toch weer enkele tientallen miljoenen in het laatje. Ook nagenoeg overboord gezet is het nog resterende belang van Fonterra in het Chinese Beingmate. Van de 18,81% van de aandelen, heeft Fonterra nog de helft over. Dit deel moet in het lopende jaar worden verkocht.

Onduidelijk is welk deel van het verbeterde resultaat het gevolg is van eenmalige effecten

Fonterra haalt er niet minder melk door op, want de aanvoerbasis is vrijwel ongewijzigd gebleven. Wel zijn er minder slecht lopende activiteiten verderop in de verwerking die op de resultaten drukken. Onduidelijk is welk deel van het verbeterde resultaat het gevolg is van eenmalige effecten, zoals afstoten van bedrijfsonderdelen en aflossen van schulden. Wat voor de langere termijn telt, is de vraag of het bedrijf ook structureel gezien beter is gaan draaien.

Verduurzaming

Bij alle aanpassingen in de bedrijfsvoering en de structuur van het bedrijf probeert Fonterra ook wat werk te maken van verduurzaming. Dat gaat anders dan in Nederland of Duitsland. Fonterra verduurzaamt door de fabrieken geleidelijk van de kolenstook af te halen en over te stappen naar (meer) houtstook en gas. Ook worden lozingen van ledenbedrijven op het oppervlaktewater steeds meer tegengegaan.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.