Doorgaan naar artikel

FoodAgriTop50 is geen applaus-top

Carola Schouten tijdens de presenatie van het stikstofrapport van Johan Remkes. Doorslaggevend voor de keuze van Schouten als nummer 1 is haar rol bij twee grote dossiers: corona en stikstof. - Foto: ANP/Sem van der Wal

Carola Schouten tijdens de presenatie van het stikstofrapport van Johan Remkes. Doorslaggevend voor de keuze van Schouten als nummer 1 is haar rol bij twee grote dossiers: corona en stikstof. - Foto: ANP/Sem van der Wal

De FoodAgriTop50 geeft een heel ander beeld dan zijn voorganger AgriTop50 in 2019. Nog steeds ijlt het een en ander na van de ‘agrarische revolutie’ van 2019, zoals toen verbeeld met de trekker op nummer 1. Onvrede blijft broeien. Toch doen de gevestigde krachten zich weer meer voelen.

Het lijkt verrassend dat Carola Schouten dit jaar de FoodAgriTop50 aanvoert. Toch is het dat niet. De ranglijst met de vijftig meest invloedrijke personen in de Nederlandse food- en agribusiness is namelijk geen populariteitsonderzoek. Kernpunt bij de afweging is invloed, in positieve en negatieve zin. Met deze wetenschap in het achterhoofd is de keuze niet gek. De hoogste positie is niet synoniem voor het meeste applaus.

Lees ook: Meningen en feiten bepalen FoodAgriTop50

Invloed van Schouten op stikstof en corona

Het meest doorslaggevend voor de keuze is Schoutens invloed op en houding bij vooral twee grote dossiers: corona en stikstof. Niemand kan daarbij om haar heen. De minister heeft de zeggenschap en neemt die, met tegenover zich een verdeeld bedrijfsleven.

Bij de aanpak van de genoemde dossiers laadt Schouten bepaald niet alleen maar lof op zich. Toegegeven, met coronasteun aan glastuinders en akkerbouwers was ze (namens het kabinet) er rap bij, maar een groep als de kalverhouders – toch al niet zo populair bij delen van de samenleving – liet (en laat) ze bungelen.

Boerendochter

En dan het stikstofdossier. Voor zover Schouten daar een echt eigen inbreng heeft, botst die stevig met de visie van een flink deel van de landbouw. Hierbij is minder een harde belangentegenstelling zichtbaar als wel een koppig volgehouden onbegrip over en weer. Bij een confrontatie van boeren met boerendochter zou je anders verwachten.

Met Schouten is het weer een vrouw die de lijst aanvoert. Ze is 1 van de 9 in deze top 50, waarvan er drie zijn geïnterviewd.

Lees het interview met minister Carola Schouten. De interviews met Albert Heijn-CEO Marit van Egmond en Marijke Everts (VanDrie Group) volgen later op Foodagribusiness.nl

Mensen uit akkerbouw en retail scoren sterk

Na de minister blijven, net als eerder in de AgriTop50, mensen uit de akkerbouw en retail sterk scoren, met daarachter de melkveehouderij/zuivel en tuinbouw.

Avebe-directeur Bert Jansen is opnieuw genoteerd. Dat is intussen een reeks van jaren zo. Toch blijft het verbazend hoe het ooit langdurig zieke bedrijf het doet, en daarmee ook de agrarische economie in Noordoost-Nederland steunt. Jansen neemt volgend jaar afscheid. Zijn vaste hand zal worden gemist, maar is misschien ook iets minder nodig nu Avebe de weg omhoog heeft teruggevonden. En al heeft de bietenteelt het niet altijd even gemakkelijk, ook Cosun blijft een sterke pilaar voor de akkerbouw.

Lees verder onder de foto

De boerenonrust bleef dit jaar het grootst in de melkveehouderij, waar naast stikstof ook andere kwesties voor onrust zorgen. Hierdoor kwamen ook  bestuurders en managers meer onder vuur te liggen.  - Foto: Ronald Hissink
De boerenonrust bleef dit jaar het grootst in de melkveehouderij, waar naast stikstof ook andere kwesties voor onrust zorgen. Hierdoor kwamen ook bestuurders en managers meer onder vuur te liggen. - Foto: Ronald Hissink

Onrust in veehouderij en zuivelsector

De grote onrust zit, voor het tweede jaar alweer, bij met name de (melk)veehouderij en de zuivel. In de melkveehouderij heerst veel woede. Niet alleen over de strakke omgang van Schouten c.s. met de sector, maar ook over de wijze waarop de eigen voorlieden omgaan met de problemen waar boeren mee te maken hebben.

De problemen zijn drieledig: Naast de genoemde problemen met de overheid speelt dat een groot deel van de veehouderij niet alleen de overheidsregulering zat is, maar ook de niet minder grote brij van regels en eisen die met name de zuivel over de boeren uitstort.

Daarnaast ziet de melkveehouderij de inkomens steeds meer onder druk staan, wat de druk op Hein Schumacher en collega’s groter maakt. Van hen wordt verwacht dat ze de melkveehouderij weer in financieel betere doen helpen.

Hun invloed bepaalt mede de toekomst van een grote agrobedrijfstak, of ze het nu goed doen of niet

Deze problemen en verwachtingen leiden tot veel rumoer en maken dat de voorlieden in de melkveehouderij en zuivel voortdurend in de schijnwerpers staan. Hun invloed bepaalt mede de toekomst van een grote agrobedrijfstak, of ze het nu goed doen of niet.

Rond de varkens- en de pluimveesectoren lijkt het debat – zowel maatschappelijk als anders – echter even iets geluwd. Dat leidt daar de aandacht juist iets af van de voorlieden.

Lees verder onder de foto

Glasgroentetelers leken eerst ook de dupe te worden van corona, maar lobby van bestuurders en herstellende vraag maakten veel goed. - Foto: Fotostudio Atelier 68
Glasgroentetelers leken eerst ook de dupe te worden van corona, maar lobby van bestuurders en herstellende vraag maakten veel goed. - Foto: Fotostudio Atelier 68

Glastuinbouw houdt ondanks corona energie over voor fusies

In de glastuinbouw, qua omzet een heel grote sector, hakten de coronaproblemen er begin dit jaar diep in. Vooral de bloementeelt werd zwaar getroffen, reden waarom de overheid hulp aanbood.

De glasgroenteteelt lijkt met de schrik vrij te komen. De afzet richting foodservice zakte weliswaar in elkaar, maar extra consumentenverkopen maakten het verlies in veel gevallen nagenoeg goed. Voor veel bedrijven in de sector was het wel een ander jaar dan gewoonlijk, maar grote problemen lijken zich niet voor te doen. Hier blijft dan ook nog wat energie over voor fusies en overnames.

Corona zorgt voor zakelijke rust

Een zeker voordeel bij alle problemen rond de coronapandemie lijkt dat weinig ondernemers en handelaren dit jaar wilde en of hemelbestormende stappen ondernemen. Dit zorgt voor een zekere rust en regelmaat die in ‘gewone’ jaren nogal eens wordt gemist.

Snel delen

Image
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin