Skip to content

Franse boer moest vorig jaar flink inleveren

Franse boeren en tuinders haalden vorig jaar slechtere resultaten dan in 2018.

Updated on:
Business
Achtergrond
Foto: AFP

Foto: AFP

Franse boeren en tuinders haalden vorig jaar slechtere resultaten dan in het uitstekend verlopen 2018.

Franse boeren hebben vorig jaar, na een uitstekend 2018, flink in moeten leveren. De toegevoegde waarde per actieve werker in de landbouw daalde met 5,9%, vooral door lagere opbrengsten in de akker- en wijnbouw. In de veeteelt deed met name de varkenshouderij het prima door de sterk gestegen prijzen voor varkensvlees.

Goede zaken in 2018

Dat berekent het Franse bureau voor de statistiek l’Insee in zijn voorlopige ramingen voor de economische ontwikkeling in de land- en tuinbouw in 2019. In het voorafgaande jaar hadden Franse boeren hun inkomen juist met 11% zien stijgen naar gemiddeld € 30.000 per niet op de loonlijst staande werker. Akker-, wijnbouw en veelteelt konden in 2018 alle goede zaken doen. Dat leidde er ook toe dat de investeringen in machines en installaties in dat jaar voor het eerst sinds 2012 weer omhoog gingen, met name door telers van granen en oliehoudende gewassen, zo staat in het eveneens verschenen definitieve verslag van de Kamer voor de Agrarische Rekeningen.

De ontwikkeling in de wijnsector is opnieuw de dominerende factor, maar dit keer in negatieve richting

Productievolume gedaald

Voor 2019 ziet het plaatje er echter somberder uit, aldus l’Insee. Het productievolume liep terug met 1,5% en de prijzen daalden met 0,5%. Dit resulteert in een daling van de totale productiewaarde met 2%. De volumes in de wijnbouw liepen in vergelijking met de buitengewoon goede oogst van 2018 met 11,7% terug. Door de grote reserves konden de prijzen wel stabiel blijven. “De ontwikkeling in de wijnsector is opnieuw de dominerende factor, maar dit keer in negatieve richting,” concludeert l’Insee.

Lagere opbrengsten akkerbouw

Bij granen kwam de oogst aanzienlijk hoger uit dan in 2018, voor het belangrijkste gewas zachte tarwe ruim 16% hoger. Bij oliehoudende gewassen was echter sprake van een bijna 22% lagere oogst terwijl er aan suikerbieten bijna 7% minder werd opgehaald. De productie van groente lag nagenoeg op hetzelfde peil als een jaar eerder, terwijl aardappelen 7% meer opleverden. Voor de hele sector akkerbouw zorgde de daling van de marktprijzen, met name voor tarwe, echter toch voor lagere opbrengsten.

Frankrijk produceerde in 2019 5,7% minder eieren dan in 2018

Minder eieren

De veehouderij zag de volumes opnieuw verder teruglopen, met nog geen vol procent. Een uitzondering vormden eieren, waarvan Frankrijk er 5,7% minder produceerde dan in 2018. De daling van de volumes bij vee en vlees werd echter voldoende gecompenseerd door de met ruim 18% omhoog geschoten prijs voor varkensvlees en de hogere prijzen voor melk, zuivel en pluimvee. De prijzen voor kalveren liepen echter terug, dit keer met 8%.

Inputkosten stijgen

Aan de andere kant van de rekening namen de inputkosten met gemiddeld 0,7% toe. Brandstof werd goedkoper, vooral door een daling van de prijs van natuurlijk gas. De prijzen voor kunstmest en andere middelen vielen 9,4% hoger uit, maar er werd 15,7% minder van verbruikt. Per saldo leidt dat alles volgens de berekeningen van l’Insee tot een daling van de toegevoegde waarde met 5,9%, waarbij ‘subsidies’ zoals de Europese rechten buiten beschouwing zijn gelaten.

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin