FrieslandCampina groeit met minder uitstoot broeikasgas

23-02 | |
Een zuivelfabriek van FrieslandCampina. - Foto: ANP/Marcel van Kammen
Een zuivelfabriek van FrieslandCampina. - Foto: ANP/Marcel van Kammen

FrieslandCampina heeft haar doelstelling behaald om in productie te groeien zonder dat de broeikasgasuitstoot in 2020 hoger zou zijn dan in 2010.

Het zuivelconcern noemt dit klimaatneutrale groei. Terwijl het productievolume met 13,6% toenam lag de totale gerapporteerde broeikasgasuitstoot afgelopen jaar lager dan in 2010. In de genoemde periode nam de broeikasgasuitstoot tussen 2010 en 2015 nog toe om daarna te dalen. De daling is bereikt door de gehele zuivelketen.

Zonnepanelen op daken van stallen

Melkveehouders maken steeds meer gebruik van zonnepanelen om te voorzien in hun elektriciteitsbehoefte, maar ook in de melkfabrieken heeft een energietransitie plaatsgevonden waarbij zoveel mogelijk groene energie wordt ingezet.

Vastlegging koolstof

Volgens CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina heeft de onderneming flinke stappen gezet maar is er nog niet. Voor de komende jaren heeft de zuivelonderneming een volgende doelstelling gesteld. Wat Schumacher betreft moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met een derde verminderd zijn. Naast de uitstootvermindering wil het zuivelconcern ook blijven werken aan biodiversiteit en koolstofvastlegging.

Vastlegging CO2

Om tot een nog lagere uitstoot te komen is eind vorig jaar het programma ’Nourishing a better planet’ gelanceerd. Naast het gebruik van schone energie wordt er meer ingezet op CO2-vastlegging. Daarnaast moeten verpakkingen 100% circulair en CO2-neutraal gemaakt worden. Op het gebied van biodiversiteit krijgen leden-veehouders ondersteuning van de biodiversiteitsmonitor.

van der Linde

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.