Skip to content

FrieslandCampina komt bezorgde leden tegemoet

Updated on:
Zuivel
Achtergrond
Foto: Mark Pasveer - Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

FrieslandCampina komt met een extra compensatie voor teruggang van de garantieprijs. Deze compensatie komt uit de winst van de onderneming.

Het bestuur van FrieslandCampina en een afvaardiging van de Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) zijn in aanloop naar de ledenraadsvergadering op verschillende punten nader tot elkaar gekomen. In een update informeert de zuivelonderneming haar achterban. Betere communicatie en meer transparantie om het vertrouwen te herwinnen, lijken de rode draad.

Extra compensatie voor dalende garantieprijs

Meest opvallende tegemoetkoming is een extra compensatie voor de dalende garantieprijs. Die prijs gaat dalen als gevolg van een aanpassing in de melkprijssystematiek. Zo worden toeslagen bij de referentiebedrijven voor VLOG (gentechvrije zuivel), Weidegang en Duurzaamheid niet meer meegenomen in de berekening van de garantieprijs.

Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf van de leden-melkveehouders te stimuleren en tegemoet te komen aan de wens voor meer contant geld naar het erf, stelt de onderneming jaarlijks een extra bijdrage van maximaal € 24 miljoen uit de winst beschikbaar.

Lees ook: Kleine meerderheid voor aanpassing garantieprijs

Koemonitor is heet hangijzer

Ook de invoering van Koemonitor, een nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen, is voor de BFCB een heet hangijzer. Er zou sprake zijn van bovenwettelijke eisen en aan normering op basis van data. Hoewel het besluit voor invoering van dit instrument al is genomen, wil het bestuur half januari met de BFCB om tafel. Tot die tijd zal in het kader van Koemonitor geen melk worden geweigerd.

Dit is met uitzondering van KoeData, wat het voormalig CDM (Continue Diergezondheidsmonitor) is en al langere tijd onderdeel is van het systeem.

Beter informeren om vertrouwen te herstellen

Over transparantie is lang tussen het bestuur en de BFCB gesproken. Er is vooral behoefte aan transparantie over factoren die de resultaten beïnvloeden en de te volgen strategie. Voorbeelden zijn het reilen en zeilen van buitenlandse activiteiten en de rentabiliteit van Planetproof-melk.

Het beter informeren, moet helpen het vertrouwen te herstellen. Het bestuur buigt zich in aanloop naar de voorjaarsbijeenkomsten over dit vraagstuk.

Politiek bedrijven

FrieslandCampina blijft wat betreft de belangenbehartiging de lijn volgen die na 25 oktober werd ingezet totdat leden een ander mandaat geven. Dit houdt in dat de onderneming alleen politiek bedrijft voor zaken die de onderneming direct raken en niet voor de belangen van de primaire sector.

Evaluatie samenwerking Natuurmonumenten

In reactie op onvrede onder een deel van de leden over de samenwerking met Natuurmonumenten komt er een evaluatie waarin alle aspecten worden meegewogen. Volgens de BFCB moet sprake zijn van een substantiële winst, wil men met deze samenwerking doorgaan.

Resultaten werkgroep afwachten

Wat betreft het besturen en de besluitvorming van de coöperatie wacht de BFCB de resultaten af van een werkgroep die kijkt naar een actualisering van de werkwijze. Zowel het bestuur als de BFCB constateert dat herstel van vertrouwen de allerbelangrijkste basis is voor een gedragen besluitvorming.

Een belangrijk aandachtspunt is daarbij dat zaken die direct ingrijpen in de bedrijfsvoering op het erf transparanter en met een breder mandaat van leden moeten worden ingevoerd.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin