Doorgaan naar artikel

Hoe het bedrijfsleven duurzame plannen kan waarmaken

Het schiet nog niet genoeg op met verduurzaming in het bedrijfsleven, vindt René Groot Bruinderink.

Geüpdatet op:
Opinie
Sustainable food
Agrarisch ondernemer met eigen windmolen. - Foto: Wick Natzijl premium

Agrarisch ondernemer met eigen windmolen. - Foto: Wick Natzijl

Het schiet nog niet genoeg op met verduurzaming in het bedrijfsleven, vindt René Groot Bruinderink. Toch zijn er genoeg mogelijkheden.

Ondanks de belofte om te verduurzamen zijn er nauwelijks bedrijven die daadwerkelijk haast maken met dit streven. Uit de verduurzamingsplannen van ruim 200 bedrijven blijkt dat de beloftes voor net-zero-emissiedoelstellingen in veel gevallen niet wetenschappelijk onderbouwd en nauwelijks realistisch zijn te noemen. In 60% van de gevallen moet CO2-neutraliteit pas na 2040 zijn gerealiseerd, of is er niet eens een jaartal op de ambities geplakt. Hiermee komt de haalbaarheid in gevaar. Het is tijd om hier iets aan te doen.

Actie korte termijn ontbreekt

In Nederland heeft nog geen 10% van de ondernemingen net-zero-emissiedoelstellingen vastgesteld. Dit kan betekenen dat bedrijven steeds voorzichtiger worden in het maken van duurzaamheidsbeloftes. Klimaatbeschermingsambities liggen tegenwoordig onder een vergrootglas en je wordt er als bedrijf op aangesproken door de samenleving. Toch is het belangrijk om er nu vaart achter te zetten. Het niet hebben van een plan en doelstelling kan grote problemen, bijvoorbeeld door prijsstijging van CO2, opleveren voor de achterblijvers.

Wat bedrijven nu kunnen doen

Er moet een aantal dingen gebeuren om te zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven komt met doelgerichte strategieën en ambities. De bal ligt bij de overheid om verduurzaming in het bedrijfsleven te versnellen. Bedrijven ervaren momenteel de druk om te verduurzamen vanuit de consument, niet vanuit de overheid.

Er is ontzettend veel mogelijk, maar er is wel haast bij

De overheid kan dit veranderen door een belangrijke rol te gaan spelen met grote ingrepen in infrastructurele projecten, zoals het verduurzamen van de woningbouw en de zware industrie. Verder kan de Nederlandse overheid vergunningen voor duurzame projecten sneller verstrekken en subsidies of fondsen openstellen om innovatie en samenwerking te stimuleren. Beprijzing van CO2 behoort ook tot de mogelijkheden. Nu bestaat dit al voor de zware industrie, maar in Nederland is het lastig om lokale projecten voor carbon credits op kleinere schaal tegen redelijke prijzen aan te bieden.

Net-zero-doelstelling

Ook bedrijven zelf moeten aan de slag. Ik heb de afgelopen twintig jaar altijd in de energietransitie gewerkt als management- of duurzaamheidsadviseur en samen met ondernemingen gekeken naar wat zij kunnen doen. Het belangrijkste om net-zero-doelstellingen te bereiken, is de toetsing aan zogeheten Science Based Targets. Dat zijn wetenschappelijk onderlegde doelstellingen in lijn met het Parijs-akkoord. Als je daarnaartoe werkt, weet je dat je op het goede pad zit.

Elk bedrijf kan hier vandaag nog mee beginnen. Dat kan van alles betekenen, van de CO2-boekhouding en het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen tot het helpen van bedrijven bij het opzetten van eigen interne duurzaamheidsteams en interne en externe communicatie.

Maar daar houdt het niet op. Verbeterde digitale duurzaamheidsoplossingen voor kleinere bedrijven, inkoop van hernieuwbare energie, integratie van klimaatmaatregelen met leveranciers in de waardeketen, … de lijst gaat maar door! Het belangrijkste is om vandaag te beginnen. Er is ontzettend veel mogelijk, maar er is wel haast bij. De tijd tikt namelijk door.

Snel delen

René Groot Bruinderink
René Groot Bruinderink

Head of Climate Solutions Nederland van South Pole. South Pole helpt bedrijven, overheden en organisaties over de hele wereld met strategieën die klimaatbeschermingsambities koppelen aan actie.

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin