Hogere omzet FrieslandCampina Pakistan

FrieslandCampina Engro (Pakistan) heeft haar omzet over het eerste kwartaal van 2020 zien toenemen met 14% naar omgerekend € 57 miljoen. Onder de streep staat ondanks de omzetstijging, mede als gevolg van de coronacrisis, een verlies van € 760.000.

Over het eerste kwartaal van 2019 boekte de onderneming nog een winst van € 485.000. In maart werden de verkopen van de onderneming hard geraakt als gevolg van de lockdown vanwege het coronavirus. Vooral de ijsverkoop, met aantrekkelijk marges, liep flink terug. FrieslandCampina Engro houdt er rekening mee dat de crisis, door minder besteedbaar inkomen als gevolg van toenemende werkloosheid, ook op de middellange termijn de verkopen kan beïnvloeden.

Ondernemersklimaat in Pakistan

Ondanks logistieke uitdagingen lukt het de onderneming nog steeds om haar klanten te beleveren. Het ondernemersklimaat in Pakistan blijft uitdagend. De kosten liepen flink op. Een recordinflatie heeft geresulteerd in een sterke stijging van de prijzen van zuivelgrondstoffen. De financieringskosten namen toe met meer dan 60% als gevolg van hogere rentestanden. Dit alleen drukte de winst al met € 847.000.

Een recordinflatie heeft geresulteerd in een sterke stijging van de prijzen van zuivelgrondstoffen

In de afgelopen zes maanden werden de verkoopprijzen verhoogd om gevolgen van de devaluatie van de Roepi en inflatie te compenseren. Dit zorgde voor een hogere brutowinstmarge ten opzichte van het vierde kwartaal van vorige jaar. De brutowinst daalde gedurende het eerste kwartaal wel licht (0,7%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder naar € 8,6 miljoen.

Constante productie en aanvoer

Eerste doelstelling van de zuivelonderneming is blijven zorg dragen voor een constante productie en aanvoer. FrieslandCampina Engro steunt de overheid om de voedselvoorziening in Pakistan gedurende de crisis op peil te houden. Ook geeft de onderneming aan haar meer dan 50.000 leveranciers te willen blijven ondersteunen in deze moeilijke periode.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.