Invesco: $ 30 biljoen nodig voor transitie voedingsindustrie

11-11 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Tussen nu en 2050 moet er $ 20 (€ 19,4) tot $ 30 (€ 29) biljoen geïnvesteerd worden in de voedingsindustrie om aan de Sustainable Development Goals (SDG)-doelen te kunnen voldoen. Het verduurzamen van de voedselproductie zal volgens vermogenbeheerder Invesco een van de grootste thema’s worden voor langetermijninvesteerders.

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van Invesco. Beleggers moeten en kunnen volgens de vermogensbeheerder bijdragen aan de verandering van het voedselsysteem. Het rapport heeft als conclusie dat investeerders en beleggers de SDG-doelen moeten meenemen in hun portfolio. Door te investeren in bedrijven die actief bezig zijn met de doelen, kan een verandering in het voedselsysteem in werking worden gezet.

Groot investeringsthema

Erik Esselink, fondsmanager van Invesco Europa, ziet de ontwikkeling van een nieuw voedselsysteem snel opkomen als een groot investeringsthema. “Wij hebben berekend dat er een investering van $ 30.000 miljard nodig is om duurzamere systemen te implementeren in de productie en gebruik van voedsel. Hiervoor hebben we ook het verbruik van schoon water en de gevolgen voor de volksgezondheid meegenomen. Ik kan niet bedenken welke investeringstrends groter zijn dan dit.”

Innovatie

Investeerders moeten meer gaan investeren in nieuwe bedrijven met vernieuwende innovaties. Om dit dan ook door te voeren in de gehele voedselketen is samenwerking nodig, volgens de analisten. “De kracht van actief eigenaarschap is een van de grootste wapens van investeerders om bedrijven te laten kijken naar complexe duurzaamheidsuitdagingen,” schrijven zij. Daarnaast zien zij de crisissen die al gaande zijn als een versneller van duurzaamheid. Over hoe een mogelijke recessie impact gaat hebben op de duurzaamheidsovergang, komt niet aan bod in het onderzoek.

Gezonde voeding

Daarnaast ziet Invesco kansen in het stimuleren van gezonde, voedzame voeding in plaats van fast food. “De afgelopen decennia zijn er veel meer mensen bijgekomen. De voedingsindustrie heeft zich daarop aangepast en is meer gaan produceren. Dat is zeer goed gelukt, er wordt zelfs meer geproduceerd dan nodig of gewenst is. Dat terwijl er nog steeds mensen honger leiden in deze wereld.”

De analisten voorspellen het belang van voeding dat voedzaam is en ook gerichter geproduceerd kan worden, zodat de voedselverspilling afneemt. James Matthews, fund manager Small-Cap bij Invesco: “Er is de afgelopen jaren veel regelgeving gekomen op gebied van duurzaamheid. Dit gaat alleen maar meer worden. Het is aan investeerders en beleggers om deze problemen te adresseren maar dit gaat niet over één nacht ijs. We hebben een nieuwe revolutie nodig.”

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer