Kabinet in gesprek met vleessector over arbeid

Foto: ANP
Foto: ANP

Het kabinet zal op zeer korte termijn in gesprek gaan met de cruciale spelers in de vleessector over het verbeteren van de positie van werknemers in slachterijen en om het dierenwelzijn te verbeteren.

Het gesprek zal plaatsvinden met de brancheorganisatie, de sociale partners en de dierenwelzijnsorganisaties. Er zal onder andere gesproken worden over het bevorderen van vaste contracten in de slachtindustrie en het terugdringen van de flexibele schil van uitzendkrachten.

Betere bescherming

De Tweede Kamer heeft het kabinet per motie van SP-Kamerlid Frank Futselaar gevraagd om actie te ondernemen om slachthuismedewerkers beter te beschermen, onder andere in verband met de risico’s rondom het coronavirus.

Inspecties naar arbeidsomstandigheden

Sinds maart 2020 zijn er in slachthuizen tientallen inspecties uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden. De overtredingen die de Inspectie SZW aantreft in verband met het coronavirus gaan vooral over onvoldoende maatregelen om besmettingen te voorkomen, zoals is opgenomen in de arbeidshygiënische strategie. Ook blijkt het besmettingsrisico niet of onvoldoende te zijn opgenomen in de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Daarnaast blijkt regelmatig dat er onvoldoende voorlichting en toezicht is. “Dat is wel wenselijk, zodat medewerkers bijvoorbeeld de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en adequaat gebruiken”, schrijven verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

Naast de inspecties bij slachterijen zijn ook vijftig onderzoeken ingesteld bij uitzendbureaus die arbeidskrachten – veelal arbeidsmigranten – leveren aan de vleesindustrie. Bij een deel van deze uitzendbureaus loopt nog nader onderzoek.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.