Oeso: eiwittransitie gaat vleesprijs flink drukken

26-09 | |
De vleesprijzen zullen wereldwijd 8 tot 29% dalen, is de verwachting, afhankelijk van het tempo waarin consumenten overstappen op vleesvervangers. Foto: Canva
De vleesprijzen zullen wereldwijd 8 tot 29% dalen, is de verwachting, afhankelijk van het tempo waarin consumenten overstappen op vleesvervangers. Foto: Canva

De consument zal wereldwijd maar heel langzaam overstappen op vleesvervangers. Toch zal deze transitie de prijzen van vlees, soja en graan flink drukken in de komende tien jaar.

Tegelijk krijgen de prijzen voor wortel- en knolgewassen en vooral die van peulvruchten een steun in de rug. Dat verwacht Oeso, de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in Parijs.

Oeso werkt twee scenario’s uit

De vleesprijzen zullen wereldwijd 8 tot 29% dalen, is de verwachting, afhankelijk van het tempo waarin consumenten overstappen op vleesvervangers. De organisatie werkt in een eerder deze maand verschenen studie twee scenario’s uit; een gematigd (10% vervanging vlees door vleesvervangers tot 2030) en een sterk groeiscenario (25% vervanging tot 2030). Ook voor de voedergrondstoffen soja en granen is er een prijsdrukkend effect: sojabonen zakken 3 tot 10% in prijs, granen 2 tot 6%. Daar staat een prijsopdrijvend effect voor wortel- en knolgewassen van 3 tot 6% tegenover. Voor peulvruchten is het effect nog sterker, van 5 tot 17%.

Het geeft wel druk op de inkomens van boeren

“Voor consumenten is dit positief te noemen”, zei Clara Frezal van Oeso maandag in een webinar over wereldwijde voedselprijzen, georganiseerd in samenwerking met Wageningen UR. “Maar het geeft wel druk op de inkomens van boeren. Tegelijk zijn er nieuwe kansen, bijvoorbeeld in de productie van ingrediënten voor vleesalternatieven.” De verwachte vermindering van de vleesconsumptie zal de uitstoot van broeikasgassen en het landgebruik positief beïnvloeden, verwacht Oeso.

Stijging vleesconsumptie

Vlees voorziet wereldwijd in 15% van de eiwitbehoefte en in 8% van de calorieën, met grote verschillen tussen landen. De vleesconsumptie stijgt wereldwijd. In rijke landen is de groei laag, in arme landen ook, de snelste groei is er in middeninkomens-landen. In het basisscenario dat de studie aanhoudt, groeit de vleesconsumptie tot 2030 14%. Ook als 10% van de vleesconsumptie wordt vervangen door plantaardig eiwit of door kweekvlees, stijgt de netto vleesconsumptie wereldwijd nog met 11%. Alleen in het sterke groeiscenario blijft de wereldwijde netto-consumptie gelijk.

Volgens Oeso zal 90% van de vleesvervangers gemaakt worden van plantaardig materiaal en 10% van insecten. Kweekvlees is nog zo duur dat het voorlopig maar een klein marktaandeel zal houden.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer