Onderzoek: voedselproductie stoot te veel broeikasgas uit

27-10 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Er moeten hardere acties genomen worden om de voedselproductie klimaatneutraal te maken.

Zoals het er nu uitziet, worden de doelen die gesteld zijn voor 2030 niet gehaald. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de World Recources Institute.

Verminderen van de vleesconsumptie

In het onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van de volgende doelen: verminderen van de broeikasgassen in de landbouw, deel van voeding dat verloren raakt tijdens productie, voedselverspilling en vleesconsumptie. Hieruit blijkt dat geen enkele categorie op schema ligt om de doelen gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Hoewel er een positieve verandering te constateren valt in het verminderen van de vleesconsumptie, is de verandering te gering. In 2019 aten mensen gemiddeld 91 kilocalorieën aan vlees per dag. Het doel is dat dit wordt gereduceerd naar 79 kilocalorieën in 2030 en 60 in 2050.

De onderzoekers trekken ook aan de bel over de doelen voor de landbouw. Uit de voorspellingen blijkt dat de broeikasgassen afkomstig uit de landbouw alleen maar toe zullen nemen wereldwijd, in plaats van afnemen. Hier is een ‘harde ommekeer’ nodig om deze doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

Terugdringen ontbossing

Een van de aanbevelingen van World Recources Institute is het verminderen van de vleesconsumptie. Dit moet vijf keer sneller dan nu gebeurt. Dit houdt in dat er twee keer per week vlees gegeten kan worden. Andere aanbevelingen omvatten de sluiting van kolencentrales, terugdringen van de ontbossing, uitbreiding van het openbaar vervoernetwerk en afbouw publieke financiering fossiele brandstoffen.

Klimaattop

Het rapport wordt tijdens de klimaattop COP27 in Egypte aangeboden aan wereldleiders. Verschillende klimaatorganisaties hebben meegewerkt aan het rapport zoals de United Nations Climate Change High-Level Champions.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer