Skip to content

Oplossing voor arbeidsmarkt: huur naast uitzendkracht een robot in

Uitzendketen Labour Power Company biedt samen met Smart Robotics een slimme oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Updated on:
Business
Interview
Door uitzendkrachten met robots te laten samenwerken, kan het personeelstekort worden tegengegaan. - Foto: Rob Lipsius premium

Door uitzendkrachten met robots te laten samenwerken, kan het personeelstekort worden tegengegaan. - Foto: Rob Lipsius

Uitzendketen Labour Power Company biedt samen met Smart Robotics een slimme oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Mens en robots worden gezamenlijk als ‘werkkrachten’ aangeboden. Han van Horen, CCO van Labour Power Company, ziet robots als een enorme kans voor de uitzendbranche én voor de voedingsmiddelenindustrie.

De vraag naar personeel blijft toenemen. Waar veel uitzendbureaus al (ver) buiten Europa aan het werven zijn, kiest Labour Power Company, met een verwachte jaaromzet in 2023 van ongeveer € 500 miljoen, ook voor een andere weg. Naast het aanbieden van arbeidskrachten krijgen opdrachtgevers tegelijkertijd de mogelijkheid om, in samenwerking met Smart Robotics, robots in dienst te nemen.

Han van Horen, CCO van Labour Power Company. - Foto: Labour Power Company
Han van Horen, CCO van Labour Power Company. – Foto: Labour Power Company

Een slimme samenwerking tussen mens en robot is volgens Han van Horen, CCO van Labour Power Company, het antwoord op een scala aan ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening, het alsmaar stijgende opleidingsniveau van medewerkers en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Van Horen: “Als we het saaie, zware en gevaarlijke werk bij onze opdrachtgevers automatiseren, dan helpt dat ons om onze flexwerkers tevreden te houden. Met hoogwaardig en uitdagend werk, meer aandacht en opleidingskansen.” In dit interview vertelt Van Horen meer over dit initiatief.

Kun je wat meer over de Labour Power Company (LPC) en de samenwerking met Smart Robotics vertellen?

“Labour Power Company bestaat inmiddels drie jaar. Het is een conglomeraat van elf uitzendbureaus. Een van die bedrijven, HOBIJ, heb ik ooit zelf ook opgericht. In 2016 ben ik namens HOBIJ een samenwerking gestart met Smart Robotics. Destijds merkte ik echter dat onze klanten nog niet klaar waren voor oplossingen met robots. Daarna zijn we elkaar uit het oog verloren. Tot kort geleden een klant van LPC mij vroeg of ik partijen kende die hem wilden helpen bij automatisering en robotisering. Ik heb hem in contact gebracht met Smart Robotics. Daardoor raakte ik ook weer met dit bedrijf in gesprek en is onze samenwerking opnieuw tot stand gekomen. Inmiddels is er veel technologische vooruitgang geboekt. Robots kunnen nu veel meer dan zeven jaar geleden. Ze zijn zelflerend geworden en in veel meer onderdelen van het proces inzetbaar. Zelf zijn wij als LPC natuurlijk ook gegroeid en hebben we een veel diverser klantenbestand dan vroeger.”

Voor welke sectoren zijn de robots heel geschikt?

“Voor de logistiek en de voedselverwerkende industrie. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij producten van de lopende band op een pallet worden gezet. Hiervoor zijn er robots in allerlei soorten en maten beschikbaar. Daarnaast zijn er pick-and-place robots, die producten oppakken en ergens anders weer neerleggen.”

Samenwerking

Op welke manier kunnen deze robots samenwerken met uitzendkrachten?

“Bepaalde delen van een proces worden nog steeds door mensen uitgevoerd, terwijl andere delen door robots overgenomen kunnen worden. De medewerkers gaan meer als een operator fungeren om meerdere robots te bewaken, aan te sturen en om storingen op te lossen.”

Werken robots en uitzendkrachten in de praktijk al samen?

“We hebben net een samenwerkingsovereenkomst getekend. Aan het eind van de vakantieperiode gaan we met onze salesteams bij elkaar zitten om de samenwerking echt concreet te maken. Ik verwacht dat in het vierde kwartaal de eerste cases starten.”

Lees verder onder foto

Heico Sandee, CTO van Smart Robotics, en Han van Horen, CCO van Labour Power Company. - Foto: Labour Power Company
Heico Sandee, CTO van Smart Robotics, en Han van Horen, CCO van Labour Power Company.

Oplossingsgericht

Hoe gaat zo’n toekomstige samenwerking eruit zien?

“Wij willen vooral oplossingsgericht in plaats van aanbodgericht werken. We kijken samen met de klant wat de uitdaging is en hoe we daarvoor een oplossing kunnen vinden. Daarbij ontleden we het proces. Welke combinatie tussen robots en mensen is het meest geschikt? Robots zijn inmiddels ongelooflijk slim, maar je moet ze wel goed inpassen in de organisatie. Op de juiste posities, met de juiste mensen eromheen en op de juiste manier. Daar kunnen wij bij ondersteunen. In het trainingscentrum van Smart Robotics kunnen wij onze uitzendkrachten opleiden, zodat ze de robots uitstekend kunnen bedienen. Zo ontstaat echt een symbiose van mens en machine.”

Zijn daar hoge investeringen mee gemoeid?

“Dat valt eigenlijk best mee. Zeker als een bedrijf met meerdere ploegendiensten werkt. Dan kan een robot drie mensen vervangen.”

Is jullie aanpak uniek?

“Ik ben dit soort samenwerkingen nog niet eerder tegengekomen. Wat ik vaak merk, is dat de uitzendwereld robots en flexwerkers nog vaak als concurrenten zien. De kunst is juist om die twee zo goed mogelijk te laten samenwerken. Ik ben van mening dat de robots een enorme kans voor de uitzendbranche zijn. Robots hoeven nergens te wonen. En ze hoeven ook niet op en neer te reizen naar hun werk. De hele samenleving is gebaat bij deze manier van denken en werken. Samen met Smart Robotics kunnen wij een antwoord geven op de krapte op de arbeidsmarkt.”

Lees verder onder foto

Han van Horen: “Bepaalde delen van een proces worden nog steeds door mensen uitgevoerd, terwijl andere delen door robots overgenomen kunnen worden." - Foto: Rob Lipsius
Han van Horen: “Bepaalde delen van een proces worden nog steeds door mensen uitgevoerd, terwijl andere delen door robots overgenomen kunnen worden." - Foto: Rob Lipsius

Krapte

Hoe nijpend is de krapte op de arbeidsmarkt?

“De markt is ontzettend krap. Natuurlijk heeft de conjunctuur enige invloed, dus momenteel wordt de krapte iets gedempt. Maar als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, dan blijft de vraag naar arbeidskrachten enorm. Er gaan de komende jaren ontzettend veel mensen het arbeidsproces verlaten. Voor deze mensen is er geen vervanging mede door de continue stijging van het opleidingsniveau. De jongeren die beschikbaar komen, hebben in toenemende mate een hbo- of academische opleiding. Daardoor ontstaat een tekort aan functies voor een lager opleidingsniveau. Dat kunnen we deels oplossen door mensen uit andere EU landen in te zetten en door een deel van het proces te automatiseren. Het werk dat door de robots wordt overgenomen, is vaak het wat zwaardere werk of echt repeterend werk. Daardoor kunnen we het werk voor de andere werknemers interessanter maken. Op deze manier kunnen de robots veel toegevoegde waarde bieden richting de toekomst.”

Heb je tips voor bedrijven om hier op een goede manier mee om te gaan?

“Ik wil iedereen adviseren om goed na te denken over de technologische ontwikkeling. Niemand kan in de toekomst kijken, maar duidelijk is dat er echt heel veel te gebeuren staat. Denk bijvoorbeeld aan de snel toenemende mogelijkheden van Artificial Intelligence. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Zorg dat je daar klaar voor bent.”

Snel delen

Afbeelding
Wendy Noordzij

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin