Rabobank en Microsoft samen in project CO2-opslag

29-01-2021 | Laatste update op 04-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Rabobank werkt samen met Microsoft in een project voor CO2-opslag in ontwikkelende landen.

Het gaat om een boslandbouwproject dat is gericht op de opslag van CO2 en verbeteren van kleinschalige landbouw in ontwikkelende landen. Grote bedrijven gaan via een online platform betalen voor koolstofopslag die wordt geleverd door kleine boeren in ontwikkelingslanden. Die boeren planten bomen op hun grond waarmee koolstof wordt vastgelegd.

Opslag meten

Uniek aan het initiatief is volgens Rabobank dat de CO2 al opgeslagen is. Voor hun groei splitsen de bomen koolstof (C) van zuurstof (O2), de koolstof zetten ze om in biomassa. Het project meet met behulp van remote sensing die groei in biomassa en maakt transparant hoeveel ton koolstof is opgeslagen. Voor de deelnemende boeren heeft deze aanpak verschillende voordelen: door bijvoorbeeld mango-, avocado- en acaciabomen te planten naast hun gewassen, ontstaat een veerkrachtiger landbouwsysteem. Het zorgt voor een betere bodemkwaliteit, stabieler watervasthoudend vermogen en minder kans op opbrengstverlies als gevolg van klimaat- en weersomstandigheden.

Eerste 50.000 bomen geplant

In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hebben honderden kleine boeren in samenwerking met Rabobank het afgelopen jaar al meer dan 50.000 bomen geplant in de pilotfase van het project met Microsoft. Het doel is dat het project vanaf 2025 ieder jaar 150 megaton aan CO2-uitstoot uit de atmosfeer wegvangt. Tegen die tijd nemen 15 miljoen boeren deel aan het initiatief. Daar zij elk goed zijn voor gemiddeld 1 ha grond, is het boslandbouwwerkgebied vergelijkbaar met drie keer de oppervlakte van Nederland, aldus Rabobank.

Opslag onmisbaar

Volgens Rabo-topman Wiebe Draijer heeft elk bedrijf, elke branche en elke persoon een taak in het terugbrengen van de CO2-uitstoot naar uiteindelijke nul in 2050. Alles wat daarvoor nog wordt uitgestoten zolang heeft negatieve gevolgen, stelt Draijer: “Daarom is CO2-opslag onmisbaar. Het boslandbouwinitiatief gaat klimaatverandering tegen doordat het de uitstoot compenseert die nu nog niet kan worden vermeden. Het mooie van het project is de verbinding die het maakt tussen de bescherming van klimaat en het toekomstbestendig maken van het voedselsysteem. Dat maakt voor ons als coöperatieve bank in de Food & Agri sector de cirkel rond.”

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer