Skip to content

Rabobank: logistieke verstoringen houden aan in 2022

De logistieke verstoringen houden volgend jaar aan, ondanks inspanningen van dienstverleners.

Updated on:
Business
Handel
Nieuws
Foto: Peter Roek premium

Foto: Peter Roek

De wereldwijde logistieke verstoringen houden volgend jaar aan, ondanks de inspanningen van dienstverleners in de logistieke sector om de toeleveringsketens te normaliseren.

Dat verwachten analisten van RaboResearch Food & Agribusiness van Rabobank. Onevenwichtigheid in onder meer het koeltransport bedreigt het lockdownherstel van de food- en agrisector.

Vicieuze cirkel

Volgens een recente studie van Rabobank heeft de capaciteitsbeperking door de annulering van afvaarten in 2020 en 2021 geleid tot een vicieuze cirkel, waardoor de wereldwijde distributie van containers uit evenwicht is geraakt. Momenteel liggen duizenden megacontainerschepen voor de kust van Noord-Amerika, Europa en Azië te wachten op een ligplaats, waardoor de toeleveringsketen wereldwijd is verstopt. Een eenvoudige oplossing is er niet voor dit probleem, dat volgend jaar zal voortduren.

Opeenvolgende incidenten

Opeenvolgende incidenten, zoals de blokkade van het Suezkanaal, coronagerelateerde havensluitingen en stroomtekorten in China verergeren de onevenwichtigheden op de containermarkt. “Het is van cruciaal belang dat de capaciteitsbeperking snel uit de weg wordt gewerkt”, zegt Rabo-analist Matteo Iagatti. “Zolang dat niet gebeurt, belemmert het de inspanningen van de sector om de containerachterstand te verkleinen, de handel in grondstoffen en halffabricaten weer op gang te krijgen en daarnaast aan de stijgende vraag van de detailhandel te voldoen.”

Feestdagen leiden tot meer vraag

De naderende feestdagen leiden tot een toenemende vraag van consumenten in Europa en de VS. De gecorrigeerde maandelijkse verkopen in de detailhandel in de VS stegen met 16,3% in oktober 2021 ten opzichte van vorig jaar, terwijl in Europa de e-commerce het zo’n 40% beter doet dan andere retailkanalen. “Deze sterke wereldwijde retailvraag blijft, samen met onbalans in de containerdistributie, druk uitoefenen op de zeescheepvaart”, zegt collega-analist Xinnan Li. “Hoewel er beperkte ruimte is voor tariefgroei, verwachten we dat de markt de komende 6 tot 12 maanden blijvend rekening moet houden met hoge tarieven en lage betrouwbaarheid.”

Toeleveringsketens voor food en agri

De internationale toeleveringsketens voor food en agri hebben grote veerkracht laten zien bij het opvangen van de verstoringen in 2020 en 2021. De sector heeft zich hersteld van verschillende lockdowns en is erin geslaagd om het groeiende volume van de wereldhandel bij te benen. Het herstel wordt echter bedreigd door onevenwichtigheid in de sector van het koeltransport. De wegtransportsector draagt ook bij tot de instabiliteit, vooral door de verergering van het structurele tekort aan arbeidskrachten. Dit heeft stijgende tarieven voor het wegvervoer in 2022 tot gevolg.

Grotere schepen in de vaart

Verwacht wordt dat er de komende jaren grotere schepen in de vaart komen. “Maar dit zijn langetermijnoplossingen”, stelt Iagetti. “De grootste verstoringsdreiging in de nabije toekomst komt van meerdere bronnen: het wereldwijde probleem van de containerdistributie, regionale onevenwichtigheden in de sector van het koeltransport en een wereldwijd tekort aan vrachtwagenchauffeurs en geschoolde arbeidskrachten in de voedselvoorzieningsketen.”

Wat droge bulk betreft, leggen de overbelaste havens de prioriteit bij het herstellen van een vlotte doorstroom van de containers om zo een langzame daling van de tarieven te kunnen bewerkstelligen. Dit kan nog tot ver in 2022 duren, wat nog een jaar met hoge containertarieven betekent.

Koelcontainers

Wat betreft koelcontainers wordt verwacht dat de totale capaciteit gestaag met 4% blijft groeien. Regionale onevenwichtigheden leiden echter tot hogere prijzen zodra het Zuid- en Centraal-Amerikaanse exportseizoen van start gaat. Deze regio kan dus ook te maken krijgen met ernstige exportproblemen en het risico van inkomstenderving. Li: “Al met al verwachten we dat verladers nog ten minste tot de tweede helft van 2022 met hogere totale transportkosten te maken hebben. We denken wel dat er beperkte ruimte is voor verdere verhogingen van de containertarieven, maar het prijsherstel zal een stormachtige ontwikkeling doormaken die waarschijnlijk nog minstens een half jaar, tot mogelijk een jaar, zal duren.”

Snel delen

Petra Vos
Petra Vos

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin