Doorgaan naar artikel

Samenhang voedselveiligheid en gezondheid: sleutel tot eiwittransitie?

Foto: Canva

Foto: Canva

Hebben consumenten voorkeuren die indirect leiden tot duurzamere consumptie, zoals minder dierlijke eiwitten? Een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) toont aan dat dat wel degelijk het geval is.

In de studie is gekeken hoeveel en welke voorkeuren consumenten hebben op het gebied van voedselveiligheid en gezonde voeding en de relatie met de eiwittransitie. Hieruit blijkt dat er wel degelijk een relatie bestaat. De resultaten tonen aan dat bewustzijn en bezorgdheid over voedselveiligheid samenhangen met dieetkeuzes, zoals lokaal voedsel en minder vlees. Consumenten die zich zorgen maken over ‘onnatuurlijke’ toevoegingen, zijn eerder geneigd om lokaal te kopen. Voor consumenten die zich zorgen maken over dierenwelzijn, in de categorie biologische gevaren, is de kans groter dat ze minder eiwitten zullen consumeren.

Zorgen over chemische toevoegingen

Consumenten zijn zich bewuster van chemische toevoegingen en verontreiniging in hun voeding dan van biologische gevaren in voeding, bijvoorbeeld gewas- en dierengezondheid. EU-burgers maken zich met name zorgen over pesticidenresten (40%), antibioticagebruik (38%) en toegevoegde geur- en kleurstoffen (38%) in hun voeding. Over biologische gevaren maken consumenten zich minder zorgen en ze zijn hier minder bekend mee. Voedselvergiftiging door besmetting door bacteriën, virussen en parasieten is de grootste zorgenpost (29%).

Eiwitconsumptie verminderen niet belangrijk

Het verminderen van de eiwitconsumptie is volgens het overgrote gedeelte van de consumenten geen belangrijk onderdeel van een gezond eetpatroon. Slechts 4% van de consumenten geeft dit aan. 10% van hen noemt het vergroten van de eiwitconsumptie juist als belangrijk voor een gezond dieet, mogelijk te verklaren door hardnekkige angst voor een eiwittekort. Wel geeft een groter gedeelte aan minder vlees en zuivel als gezond te zien, ook het consumeren van peulvruchten wordt genoemd. De groep die wordt geïdentificeerd scoort over het algemeen hoog op zorgen over voedselveiligheid (chemische verontreiniging en biologische gevaren). De onderzoekers van de VU stellen dan ook dat er beter ingezet kan worden op het divers maken van de eiwitconsumptie, meer plantaardig en vis, dan op (over)consumptie te verminderen. En duidelijk maken dat deze alternatieven ook hoge eiwitgehaltes bevatten.

Voedselveiligheid inzetten voor eiwittransitie

De conclusie is dat er een relatie bestaat tussen voedselveiligheid en gezonde consumptie en dat dit mogelijk ingezet kan worden om meer duurzame eiwitten te consumeren. Morele aspecten kunnen worden ingezet om consumenten over te halen anders te eten. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) onder 26.509 Europeanen.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin