SP en D66 bezorgd over arbeidsmigranten

Kamerleden van SP en D66 zijn bezorgd over arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis. Arbeidsmigranten vrezen werk en daarmee ook hun woonruimte te verliezen als gevolg van de coronacrisis.

D66-Kamerleden Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen vragen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe lang arbeidsmigranten mogen blijven wonen in hun huisvesting als ze hun baan verliezen.

SP-Kamerleden Sandra Beckerman en Jasper van Dijk willen van de minister weten wat hij ervan vindt dat veel arbeidsmigranten wonen, reizen en soms werken op plaatsen waar ze niet aan de bevolen 1,5 meter afstand kunnen doen, zoals de richtlijn van het RIVM luidt.

FNV

Volgens FNV zijn veel arbeidsmigranten bezorgd over hun toekomst. Ze vrezen hun baan en daarmee vaak de huisvesting te verliezen en weten niet wat ze moeten doen als ze ziek worden. Terugreizen naar het land van herkomst lijkt niet altijd mogelijk, aldus FNV.

Oogstwerkzaamheden

D66 wil van het kabinet weten of ze de zorgen delen over een tekort aan arbeidsmigranten voor de oogstwerkzaamheden en op welke manier mensen die hun baan nu verliezen in bijvoorbeeld de horeca ingezet kunnen worden voor de oogstwerkzaamheden. “Wat zijn de mogelijkheden om, als er gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bij een andere werkgever aan de slag te gaan waar tekorten zijn?”, willen de Kamerleden weten.

UWV en uitzendkoepels

Ook vragen ze welke rol UWV en uitzendkoepels kunnen spelen bij het matchen van mensen uit sectoren waar nu geen werk is met sectoren waar tekorten aan arbeidskrachten zijn. LTO Nederland heeft hiervoor al een initiatief opgezet via www.helponsoogsten.nl.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.