Strenge biotech-regels schaden boer

De beslissing van het Europese Hof van Justitie om nieuwe veredelingstechnieken te onderwerpen aan de strenge regels voor biotechnologie, maakt het extra moeilijk voor boeren om te kunnen voldoen aan de ambities van de European Green Deal van de Europese Commissie.

Dat stellen de professoren Justus Wesseler (Wageningen Universiteit) en Kai Purnhagen (Universit├Ąt Bayreuth) in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Economic Perspectives and Policy. Het is echter niet gemakkelijk uit de impasse te komen. Een politieke uitweg lijkt het meest voor de hand te liggen. De Europese raad van ministers en de Europese Commissie zijn daar ook naar op zoek. Een andere optie is een nieuwe procedure bij het Europese Hof van Justitie waarbij nieuwe argumenten kunnen worden aangevoerd.

Strenge eisen aan toelating gewassen

Met nieuwe veredelingstechnieken zoals CrisprCas, kunnen nieuwe meer weerbare gewassen sneller worden ontwikkeld. De ontwikkelaar van de Crispr-Cas-techniek werd juist woensdag onderscheiden met de Nobelprijs voor scheikunde. Het Europese Hof van Justitie besloot in juli 2018 echter dat dergelijke technieken vallen onder de bestaande regelgeving voor genetische modificatie, waarmee er strenge eisen worden gesteld aan de toelating van gewassen die op die manier zijn veredeld. De Europese rechters maakten een uitzondering voor genetische veranderingen die in gewassen tot stand worden gebracht door straling.

Gecompliceerd politiek proces

Toelating van nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen is in Europa een gecompliceerd (politiek) proces. Eerst wordt een gewas beoordeeld door een een lidstaat, daarna gaat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit ernaar kijken. Als die stappen zijn doorlopen, volgt een toelatingsprocedure, waarbij uiteindelijk een betrekkelijk klein aantal lidstaten de toelating kan tegenhouden met een blokkerende minderheid.

Strikte regels

In Europa is de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken aan strikte regels gebonden. Deze regels compliceren en vertragen de ontwikkeling van nieuwe teelten, en maken ze dus duurder. Tegelijkertijd kunnen in landen buiten Europa wel nieuwe teelten worden ontwikkeld. Die teelten kunnen pas na een toelatingsprocedure op de Europese markt komen. Het is denkbaar dat grondstoffen voor levensmiddelen en veevoer de EU niet meer binnen mogen komen, omdat de buitenlandse gewassen zijn ontwikkeld met behulp van nieuwe veredelingstechnieken.

Wesseler en Purnhagen stellen dat het voor de hand ligt dat veredelingsbedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe teelten Europa gaan verlaten. Zij gaan gewassen ontwikkelen voor afnemers buiten de EU, wat uiteindelijk de Europese boeren ook op een achterstand zal zetten, omdat zij die gewassen niet kunnen gebruiken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.